Eşitlik Makamı


Cinsiyet, milli veya etnik köken, din, inançlar, engellilik, dil, yaş ve cinsel eğilim temelli ayrımcılık, eşitsizliğe ve nüfusun bazı gruplarının işgücü piyasası, istihdam ve eğitimden dışlanmasına, dolayısıyla da marjinalleştirilmeleri ve yoksullaştırılmalarına yol açan başlıca sebeplerdendir. Bunun için yasaklanmış ayrımcılığa ilişkin olan ve eşit muameleyi amaçlayan yasaların uygulanması sağlamak şarttır. Aynı zamanda henüz egemen olan klişelerin ortadan kaldırılması, hâkim olan zihniyetin değiştirilmesi, mesleki ve eğitim alanlarında farklılığın kabul edilmesinde mevcut zayıflığın önüne geçilmesi için sistematik ve verimli eylemler gerekmektedir.

Gittikçe artan durgunluk ve işgücü piyasasında neden olduğu sorunlar bu döneminde eşit muamele ilkesinin uygulanması ile ilgili olarak daha önce elde edilmiş olan herhangi ilerlemenin tehlikede bulunduğu, gerileme olasılığı da açık olduğu görülmektedir. İşsizliğin üstesinden geçme önlemi olarak topluluk çalışanlara karşı bile yabancı düşmanlığı eğilimi ve ayrımcılık yapmak niyetleri ortaya çıkmaktadır. Daha genel olarak günümüzde kadınlar, göçmenler, engelliler, LGBT’ler, daha büyük veya daha küçük olan kişiler ya da dini veya etnik azınlıklara mensup olan kişilerin işyerinde ve istihdamda ayrımcılığa maruz kalma olasılığı çok daha büyüktür.

Ancak, eşit muamele ilkesi hem Avrupa Birliği, hem de her demokratik devlet tarafından tanınmış bulunan temel bir insan hakkıdır. Bunun için ve şimdi bulunduğumuz duruma bakılmaksızın vizyonumuz, hem özel, hem de kamu sektöründe baş gösteren ve çalışma, istihdam ve mesleki eğitim alanlarındaki ayrımcılığa karşı sürekli mücadele yoluyla eşit muamelenin gerçekleşmesidir. Bunun yanı sıra bu çerçeve, bir arada yaşama ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için en verimlisidir.Eleni Hacitoffi
Eşitlik Kurumu başkanı


Dowload file type Word EqualityBodySalutationTR.doc (File Size: 30,09Kb)
Dowload file type mp3
EqualityBodySalutationTR.mp3 (File Size: 669,37Kb)