Ayrımcılık Karşıtı Makam


Photo of Chief Officer Authority against Discrimination
Sound Message
Ayrımcılığa Karşı Kurumun temel görevi; ırk, milli veya etnik köken, toplum, renk, dil, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, politik ve diğer inançlar temelinde yapılan ayrımcılığı önlemek ve bu gibi durumlara karşı mücadele etmektir.

Ayrımcılığa Karşı Kurumun faaliyet alanı hem özel, hem de kamu sektörünü kapsamaktadır. Yetkileri de, sosyal koruma, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, sağlık hizmetleri, eğitim, dernekler ve meslek örgütlerine katılım, konut da dâhil mal ve hizmetlere erişim alanlarını kapsamaktadır.

Kurumun yetkileri; kişisel şikâyetlerinin incelenmesi ve ayrımcılık mağdurlarına bağımsız yardım ve destek sağlanmasından başka, önleme, arabulma, bastırma ve eğitme niteliğinde olan faaliyetlerde bulunmak için diğer yasal eylem olanaklarını da içermektedir. Onların bazıları şunlardır:

· Irk, milli veya etnik köken, toplum, dil, renk, din, politik veya diğer inançlara bakılmaksızın insan haklarından yararlanma eşitliği ve de fırsatlar eşitliğini ilerletmek;
· Yasaklanmış ayrımcılık oluşturan muameleyi düzenleyen veya yasaklayan hükümlerin pratik uygulanması için tedbir almak;
· Ceza niteliğinde olan tedbirler kabul ettirmek;
· Uygulama kuralları hazırlamak;
· Ayrımcılığa ilişkin konular hakkında araştırmalar ve istatistik çalışmaları yapmak;
· Ayrımcılık ile ilgili konuları ya kamu davası olarak, ya da kişiler veya örgütler tarafından sunulan başvuru üzerine incelemek;
· Devlet makamlarının eylemlerini koordine etmek ve yönetimi ile sivil toplumu duyarlılaştırmak.Aristos Çartas
Ayrımcılığa Karşı Kurum başkani


Dowload file type Word AntiDiscrimSalutationTR.doc (File Size: 33,15Kb)
Dowload file type mp3
AntiDiscrimSalutationTR.mp3 (File Size: 591,44Kb)