Εκθέσεις / Τοποθετήσεις
Ημερομηνία υποβολής Αριθμός φακέλου Θέμα Αρμοδιότητα Επηρεαζόμενο Υπουργείο/Τμήμα/Οργανισμός Σχετικά Έγγραφα
2019/12/19 Α/Π 1034/2019 κ.ά. Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διασφάλιση της πρόσβασης των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας στα δικαιώματα που τους επιφυλάσσει η Νομοθεσία, ανεξαρτήτως της άδειας παραμονής τους Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File CCF_001320.pdf
2019/12/03 . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, αναφορικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Acrobat Reader File pagkosmia imera amea.pdf
ocx pagkosmia imera amea.docx
2019/11/28 . ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αναφορικά με την διεξαγωγή έρευνας κατά παντός υπευθύνου σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του Στυλιανού Κωνσταντίνου Επίτροπος Διοικήσεως PORISMA_EREYNAS_ _________.docx
2019/11/19 Ε.Μ.Π.4 και άλλες Έκθεση αναφορικά με επισκέψεις σε στέγες ηλικιωμένων, που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 5/2018-9/2018 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Στέγες Ηλικωμένων, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File CCF_000229 (002).pdf
2019/10/25 ΑΥΤ. 15/2019 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οικιακή εργασία στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File 15_2019.pdf
2019/10/21 Ε.Μ.Π.3.02 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργηθήκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού στις 2 Οκτωβρίου 2019 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File EMP_3_020001.pdf
2019/10/14 Α/Π 1896/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε διαδικασία υποχρεωτικής εξέτασης και νοσηλείας προσώπου Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File 1896_2018.pdf
2019/10/09 Α/Π 1424/2016 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη στήριξη που λαμβάνουν τα θύματα εμπορίας προσώπων που διαμένουν στο Κρατικό Καταφύγιο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αστυνομία, Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 1424_2016.pdf
2019/10/09 Α/Π 1270/2018, Α/Π 1725/2018, Α/Π 3/2019, Α/Π 1331/2019, Α/Π 1432/2019 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πολιτική δέσμευσης των τραπεζικών εγγυητικών που καταβάλλονται από εργοδότες οικιακών εργατών/ τριών Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File ekthesiiii.pdf
2019/10/04 Ε.Μ.Π.1.02 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργηθήκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Λακατάμιας στις 29 Αυγούστου 2019 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File EMP_1_02.pdf
2019/09/30 Α/Π 664/2019, Α/Π 942/2019, Α/Π 964/2019, Α/Π 967/2019, Α/Π 1478/2019 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης τα οποία υποβάλλονται από αναγνωρισμένους πρόσφυγες Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File ekthesi0001.pdf
2019/09/24 Α/Π 1922/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αίτησης για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας που υπέβαλε σύζυγος κύπριου πολίτη Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File ΑΠ_1922_2018_24092019.pdf
2019/09/24 Α/Δ 4 /2019, Α/Π 1658/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τις συνθήκες φιλοξενίας και στήριξης στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Acrobat Reader File Α_Δ_4_2019_Α_Π_1658_2019_24092019.pdf
2019/09/05 ΕΜΠ 2.18 Έκθεση αναφορικά με τις επισκέψεις που διενεργηθήκαν στα Αστυνομικά Κρατητήρια Κοφίνου στις 15 Ιουλίου και 6 Αυγούστου 2019 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File scan120001.pdf
2019/08/30 Α/Π 1220/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εκκρεμότητα αίτησης επίλυσης συνοριακής διαφοράς στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού για 11 χρόνια Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Acrobat Reader File 1220_2016.pdf
2019/08/29 Α/Π 1191/2017, Α/Π 1214/2018 και Α/Π 1385/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Παραλιμνίου αναφορικά με τη μη λήψη μέτρων για άρση οχληρίας εντός των διοικητικών του ορίων Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Παραλιμνίου Acrobat Reader File 1191_17_1214_18_1385_19.pdf
2019/08/29 Α/Π 837/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 837/2015 αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Αγίου Δομετίου να λάβει μέτρα σε σχέση με παράνομη προσθήκη σε οικοδομή Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγίου Δομετίου Acrobat Reader File 837_15.pdf
2019/08/29 Ε.Μ.Π. 2.14 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Αραδίππου στις 24 Ιουλίου 2019 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργεί Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File NPM_2_2014.pdf
2019/07/31 Α/Δ 3/2019, ΑΥΤ. 14/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή πρόσφατα σχόλια του Μητροπολίτη Μόρφου Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Μητρόπολη Μόρφου Acrobat Reader File Τοποθέτηση για δηλώσεις Μητροπολίτη Μόρφου.pdf
2019/07/29 AYT. 12/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποκλιμάκωση εντάσεων που δημιουργούνται στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργέιο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχέιου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File 12_2019.pdf
2019/07/26 Σ.Α.Α. 133/2016, Σ.Α.Α. 58/2017, Σ.Α.Α. 118/2017 και Σ.Α.Α. 1801/2018 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνυπό την ιδιότητα του ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα σε ανεξάρτητη διαβίωση Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργέιο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File 133_2016.pdf
2019/07/26 Α/Π 1285/2016 και Α/Π 2222/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφέιου Λεμεσού να ολοκληρώσει την εξέταση αίτησης διόρθωσης λάθους την από την οποία επηρεάζονται τεμάχια παραπονούμενων Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφέιο Λεμεσού Acrobat Reader File 1285_2222_2016.pdf
2019/07/22 Σ.Α.Α. 147/2017, Σ.Α.Α. 154/2017, Σ.Α.Α. 1/2018, Σ.Α.Α. 28/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με διατάξεις του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου που συνδέονται με τις ανάγκες της αναπηρίας Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File SAA_147_2017.pdf
2019/07/22 Σ.Α.Α. 110/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την εκπροσώπηση γονέων σε Κέντρο Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργέιο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File 110_2017.pdf
2019/07/02 Α/Π 1717/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την καθυστέρηση λήψης μέτρων για άρση της επικινδυνότητας δρόμου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1717_2017_EKUESH_TELIKO.doc
2019/07/01 Α/Π 920/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράπονο εναντίον του Τμήματος Τελωνείων και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την κατακράτηση εμπορευμάτων Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Τελωνείων, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Word File 920_2016.doc
2019/06/28 Α/Π 2306/2015 Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να ολοκληρώσει την εξέταση αίτησης για διόρθωση λάθους βάσει του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Acrobat Reader File 2306_2015.pdf
2019/06/27 Α/Π 596/2018 Ενδιάμεση Έκθεση αναφορικά με την άρνηση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας να επιστρέψει συγκεκριμένη αναλογία ποσού από τέλη αποχέτευσης Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας Acrobat Reader File ενδ_596_2018_27062019.pdf
2019/06/27 Α/Π 895/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργεια του Υπουργείου Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 895_18.pdf
2019/06/19 Α/Π 799/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 799/2018 κατά του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Acrobat Reader File 799_18.pdf
2019/06/13 Α/Π 949/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Αγίου Αθανασίου αναφορικά με προβλήματα οδικής ασφάλειας και οχληρίας από τη λειτουργία παράνομου οδικού δικτύου εντός των διοικητικών του ορίων Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγίου Αθανασίου Acrobat Reader File 949_2018.pdf
2019/06/10 Α/Π 1173/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφέιου Λάρνακας να εκτελέσει ένταλμα πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε δημόσιο πλειστηριασμό το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2008 Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφέιο Λάρνακας Acrobat Reader File 1173_2018.pdf
2019/06/06 Α/Π 1799/2016, Α/Π 1867/2016, Α/Π 2034/2016, Α/Π 2235/2016, Α/Π 488/2017, Α/Π 906/2017, Α/Π 1064/2017, Α/Π 1084/2017, Α/Π 1146/2017, Α/Π 389/2018, Α/Π 390/2018, Α/Π 391/2018, Α/Π 567/2018, Α/Π 568/2018, Α/Π 705/2018, ΑΥΤ 3/2018, Α/Π 1050/2018, Α/Π 1093/2018, Α/Π 1115/2018, Α/Π 1219/2018, Α/Π 1849/2018 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών ασύλου που διαμένουν εκτός του Κέντρου Υποδοχής Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Ασύλου Acrobat Reader File ΑΠ1799_2016_06062019.pdf
2019/06/05 Α/Π 2201/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Υπουργέιου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να εξετάσουν ειδοποιήσεις απαίτησης αποζημίωσης δυνάμει των άρθρων 67 και 68 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργέιο Εσωτερικών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File 2201_2016.pdf
2019/05/31 Α.Σ.Α. 1/2018, Σ.Α.Α 13/2018 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ_31052019_.pdf
2019/05/24 Α/Π 996/2018 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  για το παράπονο με αρ. Α/Π 996/2018 αναφορικά με την παράλειψη του Δήμου Παραλιμνίου να προβεί στην πλήρη διαμόρφωση δρόμου σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πολεοδομικής άδειας που εξασφάλισε Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Παραλιμνίου Acrobat Reader File 996_2018.pdf
2019/05/17 Α/Π 1641/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για διαχωρισμό τεμαχίου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου Acrobat Reader File 16412017_17052019.pdf
2019/05/02 Α/Π 1851/2016, Α/Π 633/2017, Α/Π 449/2018, Α/Π 897/2018, Α/Π 1087/2018, Α/Π 1454/2018, Α/Π 1911/2018, Α/Π 1918/2018, Α/Π 85/2019, Α/Π 119/2019, Α/Π 208/2019, Α/Π 209/2019, Α/Π 210/2019, Α/Π 245/2019, Α/Π 519/2019, Α/Π 566/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το ζήτημα του επανανοίγματος υποθέσεων αιτητών ασύλου στη βάση νέων στοιχείων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων Acrobat Reader File 1851_2016_03052019.pdf
2019/05/02 Α/Π 10/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με πολυετή παράνομη επέμβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία για αμυντικούς σκοπούς Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Άμυνας, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File 10_2017_.pdf
2019/04/25 Α/Π 509/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης 20 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας Επίτροπος Διοικήσεως Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας Acrobat Reader File CN509_2019.pdf
2019/04/23 Α/Π 519/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να απορρίψουν αίτηση της παραπονούμενης για παροχή επιδόματος ανεργίας. Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File 519_18.pdf
2019/04/18 Α/Π 101/2018 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ανάκτηση της κατοχής τουρκοκυπριακής περιουσίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 101_2019.pdf
2019/04/16 1471/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. Α/Π 1471/2018 κατά του Υπουργείου Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 1471_18.pdf
2019/04/05 Α/Π 1561/2018 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τ οπαράπονο με αρ. Α/Π 1561/2018 αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Λεμεσού να λάβει μέτρα σε σχέση με οχληρία από υποστατικό που λειτουργέι ως ξενώνας σκύλων Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Acrobat Reader File 1561_2018.pdf
2019/04/04 Α.Ρ.Α 14/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με το παράπονο με αρ. ΑΡΑ 14/2017 κατά 1. Του Υπουργείου Εσωτερικών και 2. Της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Acrobat Reader File 14_2017.pdf
2019/03/29 Α.Κ.Ι. 1/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου που υπέστη δημόσιος υπάλληλος, εξαιτίας παράτασης της άδειας ασθενείας της που οφειλόταν στην εγκυμοσύνη της Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Acrobat Reader File ΑΚΙ 1.2018.pdf
2019/03/29 Α/Π 2248/2013, Α/Π 1958/2015, Α/Π 1209/2016, Α/Π 173/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με επέμβαση δρόμου σε ιδιωτικό τεμάχιο στο Φτερικούδι Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Κοινοτικό Συμβούλιο Φτερικουδιού Acrobat Reader File 2248_1958.15_1209_173.pdf
2019/03/29 Α/Π 1575/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1575/2017 αναφορικά με όρο στην άδεια διαίρεσης που εξέδωσε ο Δήμος Λακατάμιας για καταβολή ποσού από τον αιτητή για την μελλοντική άρδευση χώρου πρασίνου Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λακατάμιας Acrobat Reader File ΑΠ1575.17.pdf
2019/03/29 Α/Π 1541/2017, Α/Π 1984/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 1541/2017 και Α/Π 1984/2018, αναφορικά με παράνομες προσθήκες και επεκτάσεις σε συγκρότημα κατοικιών και μετατροπή ορισμένων κατοικιών σε ξενοδοχείο/τουριστικά διαμερίσματα. Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υφυπουργείο Τουρισμού Acrobat Reader File ΑΠ1541.17 ΑΠ1984.18.pdf
2019/03/29 Α/Π 1637/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1637/2017, κατά της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Acrobat Reader File ΑΠ1637.17.pdf
2019/03/29 Α/Π 205/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες του Συμβουλίου Εγγραφης Κτηματομεσιτών Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Acrobat Reader File 205_2019.pdf
2019/03/18 Α/Π 1022/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ.φακ.: Α/Π 1022/2018 σε σχέση με ενέργειες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File ΑΠ1022.18.pdf
2019/03/18 721/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τις ενέργειες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File ΑΠ 721.18.pdf
2019/03/18 Α/Π 387/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την ακύρωση άδειας παραμονής συζύγου Κύπριου πολίτη λόγω κήρυξης του γάμου της ως εικονικού Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File ΑΠ387.17.pdf
2019/03/15 Α.Κ.Ι. 35/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με τον χειρισμό από το Υπουργείο Υγείας καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File ΑΚΙ 35.17.pdf
2019/03/13 Α/Π 1778/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργεια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζεται με τη μη καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File ΑΠ1778.13.pdf
2019/03/08 Α.Α.Α.Δ. 1/2019 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Ημέρα της Γυνάικας Επίτροπος Διοικήσεως Acrobat Reader File topothetisi imera gynaikas.pdf
2019/03/06 Χαιρετισμός - HOMBAT Χαιρετισμός της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας και Διακήρυξη Αρχών για την Καταπολέμηση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού στα Σχολεία Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Acrobat Reader File xairetismos.pdf
2019/03/06 Α/Π 1567/2018 Παρέμβαση αναφορικά με αίτημα για επανέκδοση απολυτήριου Λυκείου Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Acrobat Reader File 1567_2018.pdf
2019/02/28 Α/Π 207/2019 Παρέμβαση αναφορικά με άρνηση αποδοχής ένορκης δήλωσης, στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας για αλλαγή ονόματος και φύλου σε έγγραφα Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Acrobat Reader File 207_2019.pdf
Acrobat Reader File 207_2019_2.pdf
2019/02/05 ΕΔ 5.22.06.01 Παρέμβαση αναφορικά με τη Χρηματοδότηση Προϊόντος από το Σχέδιο της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και πιθανή παραβίαση Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Acrobat Reader File xrimatodotisi.pdf
2019/01/12 ΑΥΤ. 5/2016 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την στήριξη μονογονιού αιτήτριας ασύλου, θύματος βασανιστηρίων και έμφυλης βίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείο Υγειας AYT5_2016.docx
2018/12/31 Α/Π 400/2017, Α/Π 413/2017, Α/Π 514/2017, Α/Π 1270/2017, Α/Π 1370/2017, Α/Π 1719/2017, Α/Π 3/2018, Α/Π 5/2018, Α/Π 27/2018, Α/Π 28/2018, Α/Π 44/2018, Α/Π 86/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση να μην παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν ήδη εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File Έκθεση_ΥΠΕΣ_31122018.pdf
2018/12/05 Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια της εκδήλωσης «Η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά» Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια της εκδήλωσης «Η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά» Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . Acrobat Reader File omilia.pdf
2018/12/05 ΤΟΠ Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την 70η επετειακή χρονιά της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . Acrobat Reader File topothetisi28112018.pdf
2018/11/27 Α/Π 1729/2014, Α/Π 736/2015, Α/Π 1111/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζονται με τη μη καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων, μετά τον τερματισμό καταβολής δημοσίου βοηθήματος Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File AP1729.14 AP736.15 AP1111.16.pdf
2018/11/27 Α.Κ.Ι. 27/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου στην εργασία Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Γενικό Χημείο του Κράτους Acrobat Reader File AKI27_2017.pdf
2018/11/22 Α/Π 917/2018, Α/Π 1360/2018, Α/Π 1451/2018, Α/Π 1500/2018, Α/Π 1578/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 917/2018, Α/Π 1360/2018, Α/Π 1451/2018, Α/Π 1500/2018 και Α/Π 1578/2018, κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου Υπεύθυνη Λειτουργός: Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Κύπρου Acrobat Reader File 917_1360_1451_1500_1578_18.pdf
2018/11/13 Α/Π 587/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Acrobat Reader File 587_2018.pdf
2018/11/12 Σ.Α.Α. 126/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File saa126_2017.pdf
2018/11/01 Α/Π 1369/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα των στρατιωτικών σε ελευθερία της έκφρασης. Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 1369_2016.pdf
2018/10/31 Α/Π 694/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αίτησης παραχώρησης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που υποβλήθηκε από αναγνωρισμένη πρόσφυγα με δύο ανήλικα παιδιά Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File ΑΠ694.18.pdf
2018/10/30 Σ.Α.Α. 86/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την απόφαση στασιμότητας μαθητή με ΔΕΠΥ λόγω μη πλήρους φοίτησης εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Acrobat Reader File 86_.pdf
2018/10/30 Α/Π 790/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της ενέργειας του Υπουργείου Υγείας να μην καταβάλει έξοδα ασθενούς που αποτάθηκε σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα του ιδιωτικού τομέα Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 790_____.pdf
2018/10/30 Α/Π 32/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συμμορφωθεί εντός εύλογου χρόνου με ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως και να συνδράμει στη διερεύνηση υπόθεσης που υποβλήθηκε στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File 32_____.pdf
2018/09/24 Σ.Α.Α. 42/2017, Σ.Α.Α. 125/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες για καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας να εξετάσει αιτήσεις ατόμων με αναπηρία για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Αναπηρικού Επιδόματος Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File SAA_42_125_2017_24092018.pdf
2018/09/18 Α/Π 1687/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε στο Δήμο Αγίου Δομετίου για την εξαγορά χώρου στάθμευσης Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγίου Δομετίου Acrobat Reader File 1687_2017_18092017.pdf
2018/09/14 Σ.Α.Α. 88/2017 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) να εξετάσει αίτημα για παροχή αναπηρικού επιδόματος Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File SAA_88_2017.pdf
2018/07/31 Α.Σ.Α. 2/2016 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Acrobat Reader File ASA_2_2016.pdf
2018/07/27 Α/Π 1185/2017 Παρέμβαση αναφορικά με την απόρριψη της αίτησης που υπέβαλε ο σύζυγός της παραπονούμενης για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 1185_2017.docx
2018/05/22 Α/Δ 1/2018 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τις Συνθήκες Φιλοξενίας και Στήριξης στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Acrobat Reader File ΑΔ1_2018_22052018.pdf
2018/05/21 Α/Π 1219/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με πολυετή καθυστέρηση προώθησης της διαδικασίας επιστροφής πλεονάζουσας απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας στην προηγούμενη ιδιοκτήτη της Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File 12192017_21052018.pdf
2018/05/21 Α.Δ. 3/2018 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το δικαίωμα σε δημόσιο θηλασμό Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείo Υγείας, Υπουργείo Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείo Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File Τοποθ_3-18_21052018.pdf
2018/05/11 Α/Π 692/2018 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με τη διασφάλιση χώρου θρησκευτικής λατρείας στην Πάφο για τις ανάγκες των μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια της γιορτής του Ραμαζανιού Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Δήμος Πάφου Acrobat Reader File ΑΠ 692_2018_11052018.pdf
2018/04/10 ΣΑΑ94/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Μηχανισμός Παρακολούθησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για ΑμεΑ αναφορικά με τον χειρισμό αίτησης αθλητή τοξοβολίας με αναπηρίες για συμμετοχή του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση, καθώς και σε σχέση με το δικαίωμα των ΑμεΑ στον αθλητισμό Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) Acrobat Reader File ΣΑΑ94_2017_10042018.pdf
2018/04/03 ΕΜΠ 2.17 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Ορόκλινης στις 30 Νοεμβρίου 2017 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Αστυνομία Κύπρου Acrobat Reader File ΕΜΠ 2.17_03042018.pdf
2018/03/30 Α/Π 996/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εκκρεμότητα αίτησης στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας για 34 χρόνια Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας Acrobat Reader File 996_2016-30032018.pdf
2018/03/30 ΑΚΙ 6/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής σε σχέση με αίτηση νηπιαγωγού για εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρία, δυνάμει του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου Αρχή Ισότητας Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File ΑΚΙ06_2017_30032017.pdf
2018/03/28 Α/Π 103/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παράπονο εναντίον του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, σε σχέση με την απόρριψη αιτήματος πολίτη, για ελλιμενισμό σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Acrobat Reader File 103.2017_28032018.pdf
2018/02/27 Α/Π 1235/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με προβλήματα με όμβρια ύδατα σε κατοικία στο Δήμο Λακατάμιας Επίτροπος Διοικήσεως Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας Acrobat Reader File 1235_2017-27022017.pdf
2018/02/27 Α/Π 879/2015, Α/Π 1185/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Παραλιμνίου να φροντίσει για τη συντήρηση / βελτίωση δρόμων και πεζοδρομίων περιοχής που βρίσκεται στα όρια του παρά τη λίμνη Παραλιμνίου Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Παραλιμνίου Acrobat Reader File 8792015_27022018.pdf
2018/01/15 Σ.Α.Α. 147/2016 Έκθεση του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την ελλιπή προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Word File ΣΑΑ1472016-15012018.doc
2017/12/08 - Δημόσια Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήρας για ακύρωση της θεατρικής παράστασης “Cock” του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημοτικό Συμβούλιο Σωτήρας Acrobat Reader File ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΟΚ.pdf
2017/11/10 Α/Π 1000/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως Αναφορικά με την Συνεχή (Εικοσιτετράωρη) Παρακολούθηση μέσω Κλειστού Κυκλώματος Εικονοληψίας, Κρατούμενου σε Χώρο Εκτός των Κεντρικών Φυλακών που έχει Κηρυχθεί Φυλακή Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 1000_2017.docx
2017/10/26 Α/Π 344/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην Ξυλοφάγου Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου, Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File 344_2016_26102017.doc
2017/09/20 Σ.Α.Α. 120/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αιτήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για επιστροφή σε παιδί με αναπηρία του δημοσίου βοηθήματος που είχαν αποκόψει κατά παράβαση του άρθρου 9(1) του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File ΣΑΑ120_201620092017.doc
2017/09/17 Α/Π 1090/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την άρνηση του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιτρέψει την καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων για σκοπούς φροντίδας μετά από καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας να εξετάσει την αίτηση ηλικιωμένης γυναίκας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΠ 1090-2016_19092017.doc
2017/07/04 Α/Π 771/2014, Α/Π 2419/2014, Α/Π 1954/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζονται με την μη συμπερίληψη αλλοδαπών συζύγων Κυπρίων πολιτών, ως εξαρτώμενα πρόσωπα στο δημόσιο βοήθημα Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 771.2014_04072017.doc
2017/06/30 A/Π 2283/2015 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014 , αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να παραθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του, σε σχέση με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 2283/2015, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού υπενθυμητικών επιστολών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 2283 2015_14092016.doc
2017/06/15 Α/Π 1713/2016 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την εμφάνιση των μαθητών, κατά τις επίσημες τελετές Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 1713_2016_15062017.doc
2017/06/13 Α.Κ.Ρ. 24/2017 Παρέμβαση αναφορικά με αλλαγή εγγράφων-νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Υπουργείο Εξωτερικών Κυπριακή Πρεσβεία στο Βερολίνο Acrobat Reader File akr24_2017.pdf
Acrobat Reader File akr24_2017_2.pdf
jpg akr_24_2017_3.jpg
2017/05/31 Α/Π 1141/2015, Α/Π 106/2016, Α/Π 281/2016, Α/Π 785/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αποφάσεις που λήφθηκαν από την Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας σε αιτήσεις για στεγαστική οικονομική βοήθεια κατά παραβίαση του άρθρου 9 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Word File 1141_2015_31052017.doc
2017/05/05 Α/Π 20/2017 Παρέμβαση για oικονομική στήριξη παραπονούμενης για συνέχιση της θεραπείας της σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Ηνωμένο Βασίλειο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας 20_2017.docx
2017/02/13 Α/Π 140/2017 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε σχέση με την αποκοπή ποσού από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων - μελών συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης, για οικονομική ενίσχυση συναδέλφων τους Επίτροπος Διοικήσεως Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Word File Τοποθέτηση_13022017.doc
2017/02/10 Α/Π 713/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών να ολοκληρώσει την εξέταση αίτησης για άδεια περίφραξης τεμαχίων, η οποία υποβλήθηκε το 2009 Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Word File 713.2015_10022017.doc
2017/02/08 Α/Π 1710/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1710/2016 κατά του Υπουργείου Άμυνας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Άμυνας Word File 1710.2016_08022017.doc
2017/01/31 ΑΚΡ 21/2013 Έκθεση Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη δράση της Αστυνομίας στη βάση εθνοτικού προφίλ Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Word File ΑΚΡ21.2013-31012017.doc
2017/01/31 ΑΚΡ 42/2016, ΑΚΡ 45/2016, ΑΚΡ 48/2016, ΑΚΡ 56/2016, ΑΚΡ 57/2016, ΑΚΡ 81/2016 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ευάλωτων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Τράπεζες Word File ΑΚΡ42.16-31012017.doc
2017/01/27 Α/Π 2127/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου να επιβάλει, εκ των υστέρων, αποχετευτικά τέλη για τα έτη 1999 μέχρι 2015 Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Word File 2127.2015-25012017.doc
2017/01/26 Σ.Α.Α. 40/2016 Έκθεση αναφορικά με την απόρριψη αίτησης ατόμου με νοητική αναπηρία για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας και την παραβίαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1 ΣΑΑ 40 16 ΑΚ 48-13-26012017.doc
2017/01/16 Α/Π 1597/2012, Α/Π 408/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αιτήσεων που υπέβαλε οικογένεια αναγνωρισμένων προσφύγων, για να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση. Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1597.2012_408.2014- 16012017.doc
2017/01/16 Α/Π 1597/2012 και Α/Π 408/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αιτήσεων που υπέβαλε οικογένεια αναγνωρισμένων προσφύγων, για να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχέιου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File 1597_2012.pdf
2016/12/28 Α/Π 577/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης που υπέβαλε θυγατέρα κύπριας πολίτιδος, για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 577_13_28122016.doc
2016/12/23 Α.Κ.Ι. 67/2016 και Α.Κ.Ι. 84/2016 Έκθεση αναφορικά με απαγορευμένη διάκριση λόγω αναπηρίας κατά την πρόσβαση εκπαιδευτικών με αναπηρία στην εργασία και την προσβολή της αξιοπρέπειας τους Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File ΑΚΙ 67 και 84 16 19-12-2016.doc
2016/12/23 Α/Π 1575/2015 Ειδική Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να εκδώσει προξενικό πιστοποιητικό γέννησης σε παιδί Κύπριου πολίτη, καθώς επίσης και την μη ανταπόκριση σε επιστολές του Επιτρόπου Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1575_2015_23122016.doc
2016/12/14 Α/Π 1553/2013 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρόσβαση αιτήτριας ασύλου στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και στις ιατρικές υπηρεσίες Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Ασύλου Word File ΑΠ1553_2013-14122016.doc
2016/12/12 Σ.Α.Α. 8/2016, Σ.Α.Α. 33/2016, Σ.Α.Α. 53/2016, Σ.Α.Α. 57/2016, Σ.Α.Α 74/2016, Σ.Α.Α. 78/2016 Τοποθέτηση αναφορικά με τα συμπεριφορικά και γνωσιολογικά εμπόδια στο δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΣΑΑ 5 16 8 16 έως 78 16 12-12-16.doc
2016/11/16 Δράση 11/2016 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το θέμα της απόκτησης της κυπριακής ιθαγένειας: "Κοινωνική διάσταση, θεσμικό πλαίσιο, διαδικασίες, προβλήματα, καλές πρακτικές, εισηγήσεις" Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File Δράση11_2016_16112016.doc
2016/11/15 ΑΚΡ 77/2015 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων Αναφορικά με τη Συμπεριφορά Δημόσιων Λειτουργών έναντι Πολιτών Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΚΡ77_2015_15112016.doc
2016/11/15 ΣΑΑ 36/2016 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με καθυστέρηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να εξετάσουν αίτηση ατόμου με αναπηρία για καταβολή τροφείων και μεταφορικών εξόδων Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File ΣΑΑ36_2016_15112016.doc
2016/11/14 Α/Π 142/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με τη Συμπεριφορά Μελών της Αστυνομίας προς Πολίτες Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 142_2015_14112016.doc
2016/11/14 Α/Π 859/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την πρόσβαση στελεχών Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου Word File 859_2016_14112016.doc
2016/11/11 Α/Π 1799/2016 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρόσβαση γυναικών αιτητριών ασύλου στην εργασία και την κοινωνική πρόνοια Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 1799_2016_11112016.doc
2016/11/10 Α/Π 653/2014 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων αναφορικά με την παράλειψη του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συνδράμει στο έργο του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 653-2014_10112016.doc
2016/11/09 Α/Π 1283/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1283/2014 κατά της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), για παράνομη επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του προσπικού της Επίτροπος Διοικήσεως Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) Word File 1283_2014_09112016.doc
2016/11/03 Α/Π 464/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να επιστρέψει στην ιδιοκτήτρια του μέρος τεμαχίου της που απαλλοτριώθηκε και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό της απαλλοτρίωσης (ανέγερση σχολείου) Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 464_2013_02112016_.doc
2016/11/02 Α/Π 1725/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Δημοτικού Ταμία από τον Δήμο Λεμεσού Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Word File 1725_2016_02112016.doc
2016/10/26 Α/Π 1895/2015 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με τη μη προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία κρουαζιερόπλοιου εγγεγραμμένου στο κυπριακό νηολόγιο Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Word File 1895_2015_26102016.doc
2016/10/20 Α/Π 682/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να φροντίσει για την ανάκτηση της κατοχής οικιστικής μονάδας στο κυβερνητικό οικισμό Ζυγίου που κατέχεται παράνομα από το 2006 Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File 682_2015_20102016.doc
2016/10/20 Α/Π 2383/2015, Α/Π 7/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονα κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Οράς, σε σχέση με την εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Οράς Word File 2383_2015_20102016.doc
2016/10/17 Α/Π 1382/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να απαντήσει έγκαιρα σε επιστολή πολίτη Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File 1382_2015_17102016.doc
2016/10/14 Α.Κ.Ι. 15/2012, Α.Κ.Ι. 19/2012, Α.Κ.Ι. 23/2014 και Α.Κ.Ι. 23/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με απαγορευμένη έμμεση διάκριση λόγω γλώσσας στην εργασία και την απασχόληση Αρχή Ισότητας Τμήμα Οδικών Μεταφορών Word File Α Κ Ι 15 12-14 10 16.doc
2016/10/14 Α/Π 1094/2015 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων ανανέωσης των αδειών παραμονής συζύγου Κύπριου πολίτη και του γιου της και με παράλειψη ανταπόκρισης στην έρευνα του Γραφείου της Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File ΑΠ1094_2015_14102016.doc
2016/10/12 Α.Κ.Ι. 45/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για παρενόχληση στην εργασία και διάκριση λόγω φύλου και εθνικής καταγωγής που υπέστη εργαζόμενη στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Αρχή Ισότητας Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File ΑΚΙ45_2015_12102016.doc
2016/10/10 AKΡ 24/2016 Προτάσεις Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των διεμφυλικών (trans) ανθρώπων Αρχή Κατά των Διακρίσεων Word File AKΡ_24_2016_10102016.doc
2016/10/07 Α/Π 1196/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας να απορρίψει αίτημα για επιστροφή δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν για την έκδοση άδειας οικοδομής, που ήταν αδύνατο να αξιοποιηθεί λόγω της επικειμένης λήξης της πολεοδομικής άδειας Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File 1196_2015_07102016.doc
2016/09/30 A/P 1081/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Αστυνομίας αναφορικά με την καθυστέρηση στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 1081_2016_30092016.doc
2016/09/30 Α/Π 2182/2015, Σ.Α.Α. 2/2016 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα φοίτησης των παιδιών με αναπηρία σε ενιαία, ποιοτική και δωρεάν εκπαίδευση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΠ_2182_2015_ΣΑΑ2_16_30092016.doc
2016/09/30 Α/Π 1930/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αιτήματος παιδιών με μακρόχρονη παραμονή για παραχώρηση άδειας παραμονής Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1930_2015_30092016.doc
2016/09/29 Α/Π 478/2012, Α/Π 313/2013, Α/Π 1767/2014, Α/Π 1221/2016 &Α/Π 1596/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το θεσμό των Κοινοταρχών στις ενορίες των Δήμων Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 478_2012_29092016.doc
2016/09/28 Α/Π 2514/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονο κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα , για εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα Word File 2514_2013_28092016.doc
2016/09/28 Α/Π 707/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο για μη καταβολή των μισθών που αντιστοιχούν σε αναδρομικό διορισμό υπαλλήλου στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Επίτροπος Διοικήσεως Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Word File 707_2016_28092016.doc
2016/09/23 Α/Π 1972/2012, Α/Π 1/2013, Α/Π 2412/2013, A/Π 106/2014 &Α/Π 517/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών που επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια στους κατόχους περιουσίας στα όρια τους δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1972_2012_23092016.doc
2016/09/23 Α/Π 612/2014 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014 , αναφορικά με την παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιχωρίου Ορεινής να μου παραθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του, σε σχέση με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 612/2014, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού επιστολών Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιχωρίου Ορεινής Word File 612_2014_23092016.doc
2016/09/14 Α/Π 1415/2013, Α/Π 466/2015, Α/Π 934/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για έκδοση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου/ ταξιδιωτικού εγγράφου σε ανήλικα παιδιά στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν διαμένουν μαζί Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1415_2013κα_14092016.doc
2016/09/14 Α/Π 715/2014 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014, αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Εξωτερικών να παραθέσει στοιχεία που του ζητήθηκαν, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού επιστολών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εξωτερικών Word File 715_2014_14092016.doc
2016/09/12 ΑΚΙ 19/2016 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για ρατσιστική και παρενοχλητική συμπεριφορά στην εργασία, από ιδιωτική εταιρεία, εξαιτίας της οποίας ο εργαζόμενος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση (διάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής) Αρχή Ισότητας Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (εταιρεία) Word File ΑΚΙ_19_2016_12092016.doc
2016/09/09 ΑΚΙ 26/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα διευκολύνσεων για τη φροντίδα νεογέννητου παιδιού και την ανάγκη κατοχύρωσης της άδειας πατρότητας ως μέτρου προαγωγής της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Αρχή Ισότητας Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΚΙ26_2015_09092016.doc
2016/09/06 A/Π 1501/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αίτηση που εκκρεμεί για επτά περίπου χρόνια στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας και αφορά στο καθορισμό δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου που βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File 1501_2015_06092016.doc
2016/09/06 Α/Π 2249/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την απόφαση τερματισμού του Στεγαστικού Σχεδίου που αφορά στην παραχώρηση σε δικαιούχους εκτοπισθέντες οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 2249_2016_06092016.doc
2016/09/01 Α/Π 289/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονο κατά του Δήμου Ύψωνα, για εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Ύψωνα Word File 289_2014_01092016.doc
2016/08/31 Α.Κ.Ι.Α. 2/2016 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με απαγορευμένες διακρίσεις λόγω φύλου και λόγω ηλικίας στην Προκήρυξη του Υπουργείου Άμυνας για την πρόσληψη 3.000 οπλιτών στην Εθνική Φρουρά Αρχή Ισότητας Υπουργείο Άμυνας Word File ΑΚΙΑ2_2016_31082016.doc
2016/08/30 ΑΚΙ 3/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου καθώς και διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Επίτροπος Διοικήσεως Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File ΑΚΙ_3_2016_30082016.doc
2016/08/30 ΑΚΙ 27/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με καταγγελία για την Έκθεση αξιολόγησης Ανώτερης Νοσηλευτικής Λειτουργού για το έτος 2014, κατά το οποίο εργάσθηκε μόνο για έξη μήνες, λόγω άδειας μητρότητας, χειρουργικής επέμβασης και άδειας ανάπαυσης. Αρχή Ισότητας Υπουργείο Υγείας Word File ΑΚΙ27_2015_30082016.doc
2016/08/30 Α/Π 2331/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης που υπέβαλε αναγνωρισμένη πρόσφυγας για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 2331_2012_30082016.doc
2016/08/30 AKR 70/2016 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη διοργάνωση προσκυνήματος λειψάνων από Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΡ70_2016.doc
2016/08/29 Α/Π 1524/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1524/2014, κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοιλίνειας, το οποίο αφορούσε σε διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Κοιλίνειας Word File 1524_2014_29082016.doc
2016/08/26 ΑΚΡ 69/2016 Δημόσια Τοποθέτηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων για περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς μέλους της Αστυνομίας Αρχή Κατά των Διακρίσεων Αστυνομία Word File ΑΚΡ69_2016_23082016.doc
2016/08/26 Α/Π 2340/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Aτόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα των φοιτητών που αποτείνονται στο Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην προστασία του απορρήτου πληροφοριών υγείας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Word File 2340_2014_26082016.doc
2016/08/26 Α/Π 52/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παράπονο κατά του Δήμου Αγίου Δομετίου, για παράνομη επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του προσωπικού της Δημοτικής Υπηρεσίας Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγίου Δομετίου Word File 52_2016-26082016.doc
2016/08/24 Α/Π 1644/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιομετόχου, σε σχέση με καταδιωκτική στάση έναντι του παραπονούμενου και μη συμμόρφωση αυτού σε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιομετόχου Word File 1644.2015-24082016.doc
2016/08/22 Α/Π 1417/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων να προωθήσει την απαλλοτρίωση τεμαχίου που κηρύχθηκε αρχαίο μνημείο Β’ Πίνακα από το 1966 και εμπίπτει στον αρχαιολογικό χώρο Αμαθούντας Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχαιοτήτων Word File 1417_2015_22082016.doc
2016/08/22 Α/Π 1708/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως καιΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τη μετακίνηση υπαλλήλου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1708_2015_22082016.doc
2016/08/03 ΑΚΡ 30/2015 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη διοργάνωση του χορού τελειοφοίτων της Αγγλικής Σχολής για το 2015 Αρχή Κατά των Διακρίσεων Διαχειριστικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής, Ένωση Γονέων Αγγλικής Σχολής Word File ΑΚΡ30.2015_03082016.doc
2016/08/03 Α/Π 643/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράταση από τους Επάρχους των ωραρίων λειτουργίας των κέτρων αναψυχής και την παράταση της χρήσης μεγαφώνων και μετάδοσης μουσικής Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Word File 643_2014_03082016.doc
2016/07/29 Σ.Α.Α. 39/2016 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία για την παροχή ακαδημαϊκών προσαρμογών και διευκολύνσεων σε φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου με ψυχική αναπηρία και την αντιμετώπισή της από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Word File ΣΑΑ39_2016_29072016.doc
2016/07/25 Α/Π 2456/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για επίδειξη ανοίκειας και απρεπούς συμπεριφοράς εκ μέρους λείτουργού του Υπουργείου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 2456_2014_25072016.doc
2016/07/25 ΑΚΡ 7/2016 Αυτεπάγγελτη Έρευνα Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη Μεταφορά Νεκρού από το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπουργείο Υγείας, Αστυνομία Word File ΑΚΡ7_2016_25072016.doc
2016/07/25 Α/Π 1480/2013, Α/Π 1830/2013, Α/Π 1861/2013, Α/Π 2067/2013, Α/Π 2068/2013, Α/Π 2349/2013, Α/Π 296/2015 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να λάβουν απόφαση σε σχέση με την αναδρομική χορήγηση δημοσίου βοηθήματος σε αιτητές ασύλου και κατόχους διεθνούς προστασίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File ΑΠ 1480.2013 & ΑΠ 1830.2013 & ΑΠ 1861.2013 κ.α..doc
2016/07/22 Α/Π 2210/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αίτησης γυναίκας με νοητική αναπηρία για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά παράβαση του σχετικού Νόμου και διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 2210_201522072016_.doc
2016/07/22 Α/Π 2545/2012 & Α/Π 1975/2013 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απαίτηση για καταβολή τραπεζικών εγγυητικών για σκοπούς εξασφάλισης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογένειας Κυπρίων πολιτών με σκοπό τη σύντομη επίσκεψη Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File ΑΠ 2545.2012&ΑΠ1975.2013.doc
2016/07/15 Α/Π 2012/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αίτηση και ένσταση αντίστοιχα, γυναίκας με αναπηρία, για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 2012_2015-15072016.doc
2016/07/15 Α/Π 2012/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αίτηση και ένσταση αντίστοιχα, γυναίκας με αναπηρία, για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 2012_2015_15072016.doc
2016/07/14 Α.Κ.Ι. 49/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση από το Ιατρικό Συμβούλιο των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εσωτερικής νομοθεσίας που αφορούν στο δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να ασκούν το επάγγελμα του ιατρού στη Κύπρο Αρχή Ισότητας Ιατρικό Συμβούλιο Word File 49.2015-14072016.doc
2016/07/11 Α/Π 918/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Λεμεσού να εφαρμόσει τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμούς Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Word File ΑΠ918 2015-11072016.doc
2016/07/11 Α/Π 946/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με με ορθή ερμηνεία από την Αστυνομία του περί της Βίας στην Οικογένεια Νόμου Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 946.2015-11072016.doc
2016/07/06 ΑΚΙ 18/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας στην προκήρυξη από το Δήμο Λευκωσίας 11 θέσεων εκτάκτων λειτουργών καθορισμένης διάρκειας Αρχή Ισότητας Δήμος Λευκωσίας Word File AKI182015_06072016.doc
2016/06/29 Α.Κ.Ι. 14/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το άρθρο 17 Α (1) του περί Αστυνομίας Νόμου, το οποίο εισάγει άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας στην πρόσβαση σε θέση εργασίας / διορισμό εξειδικευμένου μέλους της Αστυνομίας Αρχή Ισότητας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File AKI_14_2015web.doc
2016/06/28 ΑΚΙ 20/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας σε διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών(Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας)Κανονισμών και των περί Αστυνομίας (Γενικοί) Κανονισμών, που αφορούν στην πρόσβαση / διορισμό σε θέση εργασίας Ειδικού Αστυνομικού και Αστυνομικού αντίστοιχα Αρχή Ισότητας Αστυνομία, Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Word File AKI20_2015_28062016.doc
2016/06/17 ΑΚΡ 34/2016, 36/2016, 38/2016, 39/2016 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την προβολή από το ΡΙΚ τηλεοπτικής συνέντευξης με ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αναφορές Αρχή Κατά των Διακρίσεων ΡΙΚ Word File Έκθ-ΑΚΡ-34κ α -16_ρικ-τετ α τετ.doc
2016/06/08 ΑYT 2/2014, AYT 3/2014, AΚΡ 28/2014 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τον χειρισμό αιτημάτων για ταφή μεταναστών στα τοπικά κοιμητήρια των κοινοτήτων μόνιμης διαμονής τους Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File ΑΚΡ_AYT_2_2014κά_08062016.doc
2016/06/07 ΕΜΠΤ 2/2016 Δημόσια Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων για τα περιστατικά αστυνομικής βίας Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Word File ΕΜΠΤ2_2016_07062016.doc
2016/06/06 ΑΚΡ/ΑΥΤ 1/2015 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Αρχή κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του «Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας από αλλόγλωσσους μαθητές σε δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης» και την εξασφάλιση μιας χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτική προέλευση Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΡ_ΑΥΤ_01_2015_06062016 τελική.doc
2016/06/02 Α/Π 1986/2015, Α/Π 62/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Σχέση με τη Διαδικασία Εκλογής Προέδρου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ) Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 1986_2015_02062016.doc
2016/05/30 Α/Δ 6/2016 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων σε ελευθερία έκφρασης Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File ΑΔ_6_2006_30052016.doc
2016/05/30 Α/Π 2371/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2371/2014 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File απ_2371_2014.doc
2016/05/12 Α/Π 295/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος του Μαγνητικού Τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 295_2015_12052016.doc
2016/05/11 Α/Π 1554/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1554/2013, κατά της Σχολικής Εφορείας Ξυλοφάγου, σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού για την εκμετάλλευση κυλικείου του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοφάγου Επίτροπος Διοικήσεως Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου Word File ΑΠ1554_2013_11052016.doc
2016/05/11 Α/Δ 7/2016 και Α/Π 732/2016 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με την Ανάγκη Λήψης Μέτρων για Σκοπούς Αποκλιμάκωσης της Συνεχιζόμενης Έντασης στο Χώρο Κράτησης Μεταναστών στη Μεννόγεια Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Αστυνομία Word File AΔ_7_2016_11052016.doc
2016/04/25 Α/Π 2389/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σχετικά με τη Χρήση Βίας από την Αστυνομία κατά τη Λήψη Δείγματος DNA Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File ΑΠ2389_2013_25042016.doc
2016/04/22 AKI 29/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας και της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ αναφορικά με την απόλυση εργαζόμενου με αναπηρία από το Δήμο Αγίου Δομετίου (διάκριση λόγω αναπηρίας) Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Δήμος Αγίου Δομετίου Word File AKI29_2015_12042016.doc
2016/04/20 Α/Π 68/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αυθαίρετη κατεδάφιση τοίχου χαμηλού ύψους στο σύνορο τμήματος παραλιακού πεζόδρομου στα όρια της κοινότητας Αγίου Τύχωνα από αναρμόδια αρχή, την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού,Υπουργείο Εσωτερικών Word File ΑΠ68_2015_20042016.doc
2016/04/20 Α/Π 1995/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1995/2015 αναφορικά με παράλειψη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού να λάβει μέτρα για την προσβασιμότητα στο κτίριό της για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Αστυνομία-Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού Word File ΑΠ1995_2015_20042016.doc
2016/04/18 Α/Π 2166/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με απόφαση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να ανακαλέσει νόμιμη απόφαση για στέγαση εκτοπισθείσας οικογένειας που λαμβάνει δημόσιο βοήθημα σε τουρκοκυπριακή κατοικία Επίτροπος Διοικήσεως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Word File ΑΠ2166_2015_18042016.doc
2016/04/15 ΑΚΙ 22/2016 Έκθεση της Αρχής Ισότητας, αναφορικά με απαγορευμένη με Νόμο διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής στον τομέα πρόσβασης στην Απασχόληση και ειδικότερα, στο επάγγελμα του Βοηθού Κτηματομεσίτη Αρχή Ισότητας Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Word File ΑΚΙ22_2016_15042016.doc
2016/04/11 Α/Π 514/2015 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον «εναλλακτικό σχεδιασμό» για την επιλεκτική θήρευση αμπελοπουλιών Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Word File ΑΠ514 2015κ ά - 11042016.doc
2016/04/11 A/P 780/2015 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με τα εμπόδια κατά την πρόσβαση νεαρής γυναίκας με πολλαπλές αναπηρίες στις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες διαβίωσης, φροντίδας και αποκατάστασης Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File ΑΠ780_2015_11042016.doc
2016/04/08 Α/Π 1690/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κατασκευή παράνομης ράμπας σε παραλία στα Περβόλια για να διευκολύνεται η χρήση καθορισμένου διαύλου διέλευσης μικρών σκαφών και ενώ δεν υπάρχει ικανοποιητική και ασφαλής πρόσβαση στο δίαυλο Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Word File ΑΠ1690 2015 - 08042016.doc
2016/03/28 ΑΚΡ ΤΟΠ 2/2016 Δημόσια Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αρχή κατά των Διακρίσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων Αρχή Κατά των Διακρίσεων Word File ΑΚΡ_ΤΟΠ2_2016.doc
2016/03/23 Α/Π 1506/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα έξοδα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης σε άτομο με αναπηρία Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2013_1506 - 23032016 -Έκθεση.doc
2016/03/18 Α/Π 2295/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών (αφορά εγγραφή στα Μητρώα Κτηματομεσιτών και Βοηθών Κτηματομεσιτών) Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Word File 2295_2015_18032016.doc
2016/03/10 Α/Π 2045/2014, Α/Π 2172/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση αναστολής του διαχωρισμού κρατικών οικοπέδων για το σκοπό στεγαστικού σχεδίου που προβλέπεται στον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμο Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 2045_2014_10032016.doc
2016/03/09 Α/Δ 3/2016 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη δημοσιοποίηση υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης μαθήτριας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File ΑΔ3_2016_ΑΠ357_2016.doc
2016/03/09 Α/Π 1532/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σε αίτηση ανήλικου παιδιού Τουρκοκύπριας και Σύριου υπηκόου για απόκτηση τη Κυπριακής υπηκοότητας και την ελλιπή ανταπόκριση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συνδράμει την διερεύνηση της υπόθεσης από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1532_2013_09032016.doc
2016/03/09 αυτ 1/2016 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την έκδοση των νέου ενιαίου τύπου αδειών διαμονή Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File ΑΥΤ1_2016_09032016.doc
2016/03/09 Α/Δ 1/2016 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον εντοπισμό και τη μεταχείριση θυμάτων Trafficking στα πλαίσια εικονικών/εξαναγκαστικών γάμων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Ένωση Δήμων Word File Τοποθ _1-16_09032016.doc
2016/03/02 Α/Π 1736/2014 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψητων πολεοδομικών και οικοδομικών αρχών να λάβουν μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειτουργίας υπεραγορών σε παράνομα υποστατικά Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τοπικές Αρχές Word File ΑΠ1736 2014κ α -02032016.doc
2016/02/29 Α/Π 1036/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Λάρνακας να λάβει μέτρα σε σχέση με τη λειτουργία παράνομου γυμναστηρίου και να διερευνήσει καταγγελίες περιοίκων για επηρεασμό των ανέσεων τους από οχληρία Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λάρνακας Word File 1036_2015_29022016_.doc
2016/02/22 ΤΟΠ 1/2016 Δημόσια Τοποθέτηση Αρχής Κατά των Διακρίσεων σχετικά με τον εμπρησμό του τζαμιού στη Δένεια Αρχή Κατά των Διακρίσεων Word File TOP1_2016_22022016.doc
2016/02/11 ΑΥΤ 07/2015 Αυτεπάγγελτη Έρευνα Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση για σκοπούς απέλασης προσώπων, εκκρεμούσης διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων για διεθνή προστασία ή/και διαδικασίας προσφυγής εναντίον απορριπτικών αποφάσεων για διεθνή προστασία Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπηρεσία Ασύλου Word File AYT7_2015_11022016.doc
2016/02/09 ΑΣΑ 1/2016 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σχολικού συνοδού σε μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, ΚΥ.Σ.Ο.Α, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File ΑΣΑ1_2016_09022016.doc
2016/02/04 Α/Π 1308/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1308/2015 κατά των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε σχέση με διαδικασία πλήρωσης θέσης Ιατρού Καθορισμένης Διάρκειας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Word File 1308_2015_04022016.doc
2016/01/29 ΑΚΡ/ΑΥΤ. 1/2016 Αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη δήλωση του θρησκεύματος από τους τελούντες πολιτικό γάμο και την αναγραφή του στο πιστοποιητικό γάμου Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File ΑΚΡ_ΑΥΤ_1_2016_29012016.doc
2016/01/25 ΑΚΡ 3/2016 Τοποθέτηση Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την κλήρωση δωρεάν εισαγωγής οικιακής βοηθού, στη Χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αραδίππου στη Λάρνακα Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Συνδέσμοι Γονέων Word File AKR3_2016_25012016.doc
2016/01/19 ΑΚΙ 42/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) Λοχία του Στρατού της Δημοκρατίας, για μη ικανοποίηση αιτήματός του για απαλλαγή από υποχρέωση εκτέλεσης εικοσιτετράωρης υπηρεσίας Αρχή Ισότητας Υπουργείο Άμυνας, Εθνική Φρουρά Word File ΑΚΙ_42_2015_19012016.doc
2016/01/07 ΑΚΡ 121/2012 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, αναφορικά με περιστατικό ρατσιστικού name-calling και τον χειρισμό του από την Αστυνομία Αρχή Κατά των Διακρίσεων Αστυνομία Word File AKR_121_2012_07012016.doc
2015/12/29 ΑΚΙ 128/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αρχή Ισότητας για δυσμενή μεταχείριση εκπαιδευτικού κατά την περίοδο μητρότητας από το Γενικό Λογιστήριο η οποία συνιστά άμεση απαγορευμένη με νόμο διάκριση λόγω φύλου Αρχή Ισότητας Γενικό Λογιστήριο Word File ΑΚΙ_128_2011_29122015.doc
2015/12/28 ΕΜΠ 2.06 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμειας στις 31/07/015 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Αστυνομίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΕΜΠ2_06_28122015.doc
2015/12/28 Α/Π 2521/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2521/2013 κατά του Τμήματος Δημοσίων Έργων, σε σχέση με μεταχείριση μέλους του προσωπικού του Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Δημοσίων Έργων Word File 2521_2013_28122015.doc
2015/12/15 ΑΔ 18/2015, Α/Π 1237/2014, A/Π 1407/2014 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με τα Ταξιδιωτικά Έγγραφα («laissez passer») που Παραχωρούνται σε Κατόχους Συμπληρωματικής Προστασίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File ΑΔ18_2015ka_15122015.doc
2015/12/14 Α/Π 951/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να διασφαλίσει με συστηματικό και ικανοποιητικό έλεγχο τη δέουσα ανακατασκευή δρόμου που είχε διανοιχθεί στο πλαίσιο διαχωρισμού οικοπέδων και υπεστη κατολίσθηση Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File ΑΠ951 2015 - 14122015.doc
2015/12/10 Α/Δ 17/2015 Τοποθέτηση της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File ΑΔ17_15_10122015.doc
2015/12/10 ΑΚΙ 49/2013 και ΑΚΙ 52/2013 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις καταγγελίες στην Αρχή Ισότητας με αρ. Α.Κ.Ι. 49/2013 και Α.Κ.Ι.52/2013 αναφορικά με απαγορευμένη με νόμο διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής στον τομέα της πρόσβασης σε απασχόληση Αρχή Ισότητας Υπουργείο Υγείας Word File ΑΚΙ49_2013_ΑΚΙ 52_2013_10122015.doc
2015/12/10 Α/Π 2502/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με συμπεριφορά Αστυνομικού σε επικοινωνία με πολίτη μέσω της «Γραμμής του Πολίτη» Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 2502_2014-10122015.doc
2015/12/10 Α/Π 2094/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αίτησης που υπέβαλε αναγνωρισμένη πρόσφυγας για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 2094_2012_10122015.doc
2015/12/08 Α/Π 1357/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση (α) του άρθρου 114 (γ) του περί Κοινοτήτων Νόμου που αφορά την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τροποποιεί τα σύνορα κοινότητας και (β) του άρθρου 44 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου αναφορικά με την άσκηση της διακριτικής εξουσίας που παρέχεται με νόμο σε δημόσια αρχή Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Word File 1357_2015_08122015.doc
2015/12/08 AKI 48/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με πρακτική του Δήμου Λευκωσίας που στοιχειοθετεί άμεση απαγορευμένη με νόμο διάκριση λόγω φύλου στoν τομέα της πρόσβασης σε απασχόληση Αρχή Ισότητας Δήμος Λευκωσίας Word File ΑΚΙ_48_2015_08122015.doc
2015/12/07 Α/Π 2534/2014, Α/Π 81/2015, Α/Π 333/2015, Α/Π 1491/2015, Α/Π 1563/2015 και Α/Π 1664/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων αναφορικά με τη καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων για παροχή στεγαστικής βοήθειας και την παραβίαση του άρθρου 9 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου καθώς και της αρχής της χρηστής διοίκησης Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Word File 2534_2014_07122015.doc
2015/12/04 Α/Π 63/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακακίου να φροντίσει για τον τερματισμό πολύχρονης παράνομης επέμβασης δρόμου σε ιδιωτικό τεμάχιο που βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου Word File 63_2014_04122015.doc
2015/12/02 ΑΚΙ 12/2012 και ΑΚΙ 92/2012 Τοποθέτηση της Αρχής Ισότητας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, όταν τους υποβάλλονται καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Αρχή Ισότητας Cyta Word File ΑΚΙ _12_2012_ΑΚΙ_92_2012)02122015.doc
2015/12/01 Α/Δ 16/2015 Δημόσια Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή τη Διεθνή Μέρα κατά του HIV/AIDS Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File ΑΔ16_2015_011202015.doc
2015/11/26 Α/Δ14/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File ΑΔ14_15_26112015.doc
2015/11/25 Α/Δ 15/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File topothetisi 15-2015.doc
2015/11/25 Α/Π 2128/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας να θέσουν υπόψη Τουρκοκύπριου πληροφορίες που ζήτησε αναφορικά με τεμάχιο του στη Δρομολαξιά που τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας Word File 2128_2014-24112015.doc
2015/11/25 Α/Π 2138/2009, Α/Π 2489/2009, Α/Π 2552/2010, Α/Π 834/2012, Α/Π 835/2012, Α/Π 836/2012, Α/Π 837/2012, Α/Π 838/2012, Α/Π 839/2012, Α/Π 840/2012, Α/Π 1023/2012, Α/Π 1024/2012, Α/Π 1025/2012, Α/Π 1026/2012, Α/Π 1027/2012, Α/Π 1192/2012, Α/Π 1286/2012, Α/Π 1287/2012, Α/Π 1288/2012, Α/Π 1469/2012, Α/Π 1470/2012, Α/Π 1471/2012, Α/Π 1616/2012, Α/Π 1885/2012, Α.Κ.Ρ. 12/2012, Α.Κ.Ρ. 59/2012, Α/Π 1538/2013, Α/Π 1634/2013, Α/Π 1949/2013, Α.Κ.Ρ. 63/2013, Α.Κ.Ρ 70/2014, Α/Π 220/2014, Α/Π 2046/2014, Α/Π 2583/2014, Α/Π 92/2015, Α/Π 910/2015, Α/Π 1261/2015, Α/Π 1291/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αιτήσεων Τουρκοκυπρίων για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 2138_2009ka_25112015.doc
2015/11/24 Α/Π 1557/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του Τμήματος Οδικών Μεταφορών αναφορικά με την διαφοροποίηση πολιτικής, σε σχέση με τις χρέωση για τη χρήση των οχημάτων κατά την εξέταση για απόκτηση επαγγελματικής άδεια οδηγού, εν μέσω διαδικασίας εξέτασης Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Οδικών Μεταφορών Word File 1557_2013_24112015.doc
2015/11/20 ΤΟΠ ΑΚΡ 3/2015 Δημόσια Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αρχή κατά των Διακρίσεων με αφορμή την Διεθνή Μέρα Μνήμης Διεμφυλικών Ατόμων Αρχή Κατά των Διακρίσεων Word File ΤΟΠΑΚΡ3_2015_20112015.doc
2015/11/20 Α/Π 1085/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ) να διασφαλίσει την ικανοποιητική αποκατάσταση του οδικού δικτύου της κοινότητας Κονιών αμέσως μετά το πέρας των εργασιών που αφορούσαν την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Επίτροπος Διοικήσεως Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου Word File 1085_2013_20112015_.doc
2015/11/20 Α/Π 647/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση του άρθρου 29 του Συντάγματος και σχετικών διατάξεων του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών Word File 647_2014_20112015.doc
2015/11/20 Α/Π 2206/2014, Α/Π 2254/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 2206/2014 και Α/Π 2254/2014. σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης ανάπτυξης αυξημένου βαθμού οχληρίας στο λιμάνι Λάρνακας Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Δήμο Λάρνακας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Word File ΑΠ2206 2014_ΑΠ2245 2014_20112015.doc
2015/11/18 ΑΚΡ 15/2011 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την καθυστέρηση/μη προώθηση εξέτασης αιτήματος που υπέβαλε τουρκοκύπρια για να εγγραφούν τα παιδιά της ως κύπριοι πολίτες, και, την ελλιπή ανταπόκριση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συνδράμει την διεύρυνση της υπόθεσης Αρχή Κατά των Διακρίσεων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File ΑΚ15_2011_15112015.doc
2015/11/17 ΑΚΡ 87/2011 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με μεταχείριση προσώπου από την Αστυνομία στη βάση εθνοτικού προφίλ Αρχή Κατά των Διακρίσεων Αστυνομία, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File ΑΚΡ87_2011_17112015.doc
2015/10/22 ΑΚΡ22/2015 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αρχή κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τους χειρισμούς του Υπουργείου Υγείας για παροχή κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασθενή Μάρτυρα του Ιεχωβά Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας Word File ΑΚΡ22_2015_22102015.doc
2015/10/22 ΑΥΤ 6/2014 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις υπό κάλυψη επιχειρήσεις της Αστυνομίας κατά την δίωξη και καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File ΑΥΤ6_2014_22102015.doc
2015/10/20 Α/Δ 13/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με συνθήκες υποδοχής, φιλοξεν'ιας και κοινωνικής ένταξης Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Word File ΑΔ13_2015_20102015.doc
2015/10/20 Α/Π 297/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (α) για παράλειψη του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας να συμπληρώσει την εξέταση αίτησης που υποβλήθηκε πριν από 33 χρόνια και (β) για την ασυνεπή ή και μεροληπτική εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων εφαρμογή της πολιτικής που αφορά στην παραχώρηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Word File 297_2015_20102015.doc
2015/10/19 AΚΙ 21/2012 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση σε βάρος των Αρμενοκυπρίων λόγω των απαιτούμενων γλωσσικών προϋποθέσεων, για πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στη δημόσια υπηρεσία Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File AKI_21_2012_19102015.doc
2015/10/19 ΑΚΙ 40/2013 Έκθεση της Αρχής Ισότητας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) αναφορικά με την εφαρμογή του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.146(Ι)/2009) Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File AKI_40_2013_19102015.doc
2015/10/16 ΑΚΙ 38/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με προτεινόμενη μετάθεση Διοικητικού Λειτουργού Α΄από την Επαρχία μόνιμης διαμονής της ενώ έχει την πρωταρχική ευθύνη φροντίδας (primary caretaker) ατόμου με ψυχική αναπηρία Αρχή Ισότητας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File AKI_38_2015_16102015.doc
2015/10/14 Α/Π 1884/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος λειτουργίας της σχολής - μουσείου χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκησης Λεμεσού Word File 1884_2014_14102015.doc
2015/10/13 Α/Π 481/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 481/2011 κατά του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με αγορά υπηρεσιών στους τομείς κλινικής νευρολογίας, ηλεκτρομυογραφίας και νευροφυσιολογίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 481_2011_13102015.doc
2015/10/06 Α/Π 2094/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εργοδότηση από τους Δήμους Μέσα Γειτονιάς και Ύψωνα του ίδιου ατόμου σε δυο αντίστοιχες θέσεις εργάτη Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Μέσα Γειτονιάς, Δήμος Ύψωνα Word File 2094_2014_06102015.doc
2015/10/05 Α/Π 1957/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για πολιτογράφηση που υπέβαλε σύζυγος κύπριου πολίτη Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1957_2013_05102015.doc
2015/09/22 Α/Π 1881/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. φακ. Α/Π 1881/2014 κατά της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για παροχή φοιτητικής χορηγίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών Word File 1881_2014_22092015.doc
2015/09/17 Α/Π 2312/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2312/2012 κατά του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, αναφορικά με μη διερεύνηση καταγγελιών Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Word File 2312_2012_17092015.doc
2015/09/15 ΑΚΙ 39/2014 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την προϋπόθεση για πιστοποιημένη «πολύ καλή γνώση» της ελληνικής γλώσσας στις Προκηρύξεις Διαγωνισμών για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές ξένων γλωσσών για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File AKI)39_2014_15092015.doc
2015/09/11 Α/Π 1347/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1347/2013 αναφορικά με παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Αθηένου να αντιμετωπίσουν δυνάμει της νομοθεσίας παράνομες και οχληρές επαγγελματικές αναπτύξεις. Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Δήμος Αθηένου Word File ΑΠ1347 2013 - 11092015.doc
2015/09/09 Α/Δ 7/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρόσβαση στην υγεία ευάλωτων ομάδων μεταναστών Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File ΑΔ7_2015_09092015.doc
2015/09/08 Α/Π 2102/2013, 2103/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη χρήση βίας από την Αστυνομία κατά τη σύλληψη προσώπου Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 2102_2013_2103_2013_08092015.doc
2015/08/31 Α/Π 1052/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προωθήσει την εξέταση αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε ανήλικη που δηλώθηκε στην αίτηση ως άτομο με αναπηρία Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Word File 1052_2015_31082015.doc
2015/08/31 Α/Π 70/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του και της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, αναφορικά με παράλειψη τους να αντιμετωπίσουν μακρόχρονη παράνομη επέμβαση δρόμου σε ιδιωτική ιδιοκτησία στο ΠελένδριΚοινοτικού Συμβουλίου Πελενδρίου Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File 70_2013_31082015.doc
2015/08/28 Α/Π 1687/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με μη ανανέωση άδειας διαμονής σε οικογένεια μεταναστών με μακρόχρονη και εδραιωμένη παραμονή  Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1687_2014_28082015.doc
2015/08/24 Α/Π 1106/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1106/2012 κατά του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με χειρισμό καταγγελίας στο εμπλεκόμενο Υπουργείο, εναντίον νοσηλευτικού λειτουργού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1106_2012_31122012.doc
2015/08/24 Α/Π 1506/2013 Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα έξοδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε άτομο με αναπηρία Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1506_2013-24082015.doc
2015/08/24 ΑΙΤ 1/2015 Τοποθέτηση Αρχής Ισότητας Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους όρους και τις συνθήκες επαγγελματικής κατάρτισης / εκπαίδευσης ευρωπαίων φοιτητών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία Αρχή Ισότητας Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΙΤ 1_2015_24082015.doc
2015/08/24 ΑΚΡ 41/2015 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με το σύστημα προστασίας και εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File ΑΚΡ_41_2015-24082015.doc
2015/08/19 Α/Π 130/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την υπερχείλιση αποχετευτικών λάκκων κατοικιών στον Ύψωνα εξαιτίας υπόγειων νερών που εισέρχονται στους λάκκους Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Ύψωνα Word File 130_2015_.doc
2015/08/19 Α/Π 1013/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας να επιληφθούν και αντιμετωπίσουν παράνομες αναπτύξεις Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File 1013_2014_.doc
2015/08/19 Α/Π 130/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την υπερχείλισιη αποχετευτικών λάκκων κατοικιών στον Ύψωνα εξαιτίας υπόγειων νερών που εισέρχονται στους λάκκους Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμος Ύψωνα Word File 130_2015_19082015.doc
2015/08/19 Α/Π 1013/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας να επιληφθούν και αντιμετωπίσουν παράνομες αναπτύξεις  Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακή Διοίκησης Λάρνακας Word File 1013_2014_19082015.doc
2015/08/19 Α/Δ 10/2015 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το πλαίσιο ρύθμισης των εκτρώσεων στην Κύπρο  Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File ΑΔ10_2015)19082015.doc
2015/07/22 ΑΥΤ 2/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εφαρμογή του περί Σκύλων Νόμου σε συνδυασμό με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο Επίτροπος Διοικήσεως Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Αστυνομία και τοπικές αρχές Word File AYT2_2014_22072015.doc
2015/07/21 ΑΚΙ 12/2015 Έκθεσης της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία Μόνιμης Λοχία (ΠΖ) του Στρατού της Δημοκρατίας, για μη ικανοποίηση αιτήματός της για απαλλαγή από υποχρέωση εκτέλεσης εικοσιτετράωρης υπηρεσίας Αρχή Ισότητας Εθνική Φρουρά Word File AKI_12_2015_21072015.doc
2015/07/21 Α/Δ 9/2015 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής εγκληματικότητας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργικό Συμβούλιο Word File Α_Δ9_915_21072015.doc
2015/07/21 Α/Π 165/2015 και Α/Π 749/2015 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την προθεσμία πρόσβασης στους φακέλους των αιτούντων διεθνούς προστασίας από τους νομικούς εκπροσώπους τους  Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Ασύλου Word File 165_795_2015_21072015.doc
2015/07/09 Α/Π 257/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 257/2015 κατά του Δήμου Αγίου Αθανασίου, αναφορικά με πρακική που ακολουθεί σε σχέση με την έκδοση βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγίου Αθανασίου, Υπουργείο Εσωτερικών Word File 257_2015_09072015.doc
2015/07/08 Α/Π 992/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με την εκ παραδρομής έκδοση Οριστικού Απολυτηρίου σε στρατιώτη Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Άμυνας Word File 992_2015_08072015.doc
2015/07/07 ΑΥΤ 5/2015 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το άρθρο 13 και του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File AYT_5_2015_07072015.pdf
2015/07/03 Α/Π 2390/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη, από το Υπουργείο Υγείας, αιτήματος ασθενή για επιδότηση των εξόδων θεραπείας στην οποία αυτός υποβλήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2014_2390_03072015.doc
2015/07/02 Α/Π 2140/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άρνηση του Συμβουλίου Αποφυλακίσεως να παραχωρήσει την έκθεση του Τμήματος Φυλακών σε κρατούμενο αιτητή για αποφυλάκιση επ’ αδεία Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Αποφυλακίσεως και Τμήμα Φυλακών Word File 2140.2014-02072015.doc
2015/06/29 ΑΚΡ 44/2010 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την πολιτική εταιρειών που παρέχουν τηλεφωνικές και ευρυζωνικές υπηρεσίες να αξιώνουν την καταβολή (ψηλότερων) χρηματικών εγγυήσεων από μη κύπριους ή μη μόνιμους κάτοικους Κύπρου, για να τους παραχωρήσουν τις υπηρεσίες του Αρχή Κατά των Διακρίσεων Εταιρείες Cablenet, ΜΤΝ και Primetel Word File AKP44_10_290615.doc
2015/06/25 ΑΥΤ 4/2015 Τοποθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ αναφορικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κυρωθείσα από την Κυπριακή Δημοκρατία Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ειδικότερα τα Άρθρα 4 («Γενικές Υποχρεώσεις») και 12 ( «Ίση Αναγνώριση ενώπιον του Νόμου») αυτής Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία - Word File ΑΥΤ4_2015_25052015doc.doc
2015/06/24 Α/Π 1188/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ελευθερία της έκφρασης έκτακτου μορφωτικού λειτουργού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 1188_2014_240615.doc
2015/06/23 Α/Π 80/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ποινικής έρευνας από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 80_2013_23062015.doc
2015/06/23 Α/Π 460/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αιτήματος ανανέωσης άδειας παραμονής συζύγου Κύπριου πολίτη από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 460_2015_23062015.doc
2015/06/22 Α.Κ.Ι.A. 3/2015 Τοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με διατάξεις του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία Αρχή Ισότητας - Word File ΑΚΙΑ3_2015_22062015.doc
2015/06/19 Α/Π 166/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 166/2015 κατά του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,για μη συμμόρφωση του τελευταίου σε ακυρωτική Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 166_2015_19062015.doc
2015/06/18 Α.Κ.Ι. 52/2014 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας στην πρόσβαση στο επάγγελμα του/της ιδιώτη φύλακα/φρουρού στο Αεροδρόμιο Λάρνακας Αρχή Ισότητας Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και Group 4 Word File ΑΚΙ52_2014_18062015.doc
2015/06/18 Α/Π 1216/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών με αφορμή παράπονο για αίτηση παραχώρησης τουρκοκυπριακού υποστατικού που υποβλήθηκε το 2007 και εκκρεμεί Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου Word File 1216_2013_-18062015.doc
2015/06/18 ΑΚΡ 1/2014, ΑΚΡ 6/2014, ΑΚΡ 19/2014 και ΑΚΡ 73/2014 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΡ1_2014κα_18062015.doc
2015/06/16 Α/Π 969/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άρνηση του Δήμου Παραλιμνίου να παραλάβει αίτηγση για άδεια οικοδομής Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Παραλιμνίου Word File 969_2014_16062015.doc
2015/06/15 Α/Π 2466/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας Επίτροπος Διοικήσεως Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Word File 2466_2014_15062015.doc
2015/06/12 Α/Π 2566/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράνομους όρους που απαίτησε το Τμήμα Δημοσίων Έργων και επέβαλε η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού σε άδεια προσθηκομετατροπών σε υφιστάμενες οικοδομές στο Πισσούρι Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Δημοσίων Έργων και Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File 2566.2014-12062015.doc
2015/06/11 Α/Π 272/2014 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ακύρωση άδειας παραμονής και απέλαση αλλοδαπού σπουδαστή Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 272.2014-11062015.doc
2015/06/11 Α/Π 2578/2014 και Α/Π 325/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τη μη χρονολογική σήμανση των επιστολών που ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αποστέλλει στους πολίτες μαζικά και με προπληρωμένο τέλος Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Word File 2578.2014-325.2015-11062015.doc
2015/06/10 ΤΟΠ 2/2015 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Αρχή κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του «Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού» και του «Οδηγού Διαχείρισης Ρατσιστικών Περιστατικών» στα σχολεία Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΤΟΠ2_2015_10062015.doc
2015/06/09 Α/Π 767/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Αστυνομίας, αναφορικά με την τη μη ανταπόκριση σε επιστολές του Επιτρόπου, σε σχέση με παράπονο που αφορούσε συμπεριφορά Αστυνομικού εναντίον προσώπου που βρίσκεται στην Κύπρο με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 767.2014-09062015.doc
2015/06/08 Α/Π 312/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την έκδοση εξώδικων καταγγελιών που προκύπτουν από την καταγραφή παραβιάσεων από κάμερες φωτοεπισήμανσης, και την έγκαιρη ενημέρωση πολιτών από την Αστυνομία Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 312.2015-08062015.doc
2015/06/05 Α/Π 1092/2014 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν από Τουρκοκύπριους στις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 92.2014-05062015 (Τουρκική Γλώσσα).doc
Word File 1092.2014κα-05062015.doc
2015/06/05 Α.Κ.Ρ. 93/2012 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την εφαρμογή ηλικιακών κριτηρίων στην επιδότηση ιατρικών εξόδων Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας Word File ΑΚΡ93.2012-05.06.2015.doc
2015/06/04 TOΠ ΑΚΡ 1/2015 Τοποθέτηση Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σχέση με κύρια ζητήματα που άπτονται των διακρίσεων στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου Αρχή κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Εξωτερικών, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΤΟΠΑΚΡ1.2015-04062015.doc
2015/06/04 Α.Κ.Ι.Α 2/2015 Τοποθέτηση Αρχής Ισότητας αναφορικά με απαγορευμένη διάκριση λόγω ιθαγένειας σε διάταξη των περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών Αρχή Ισότητας Υπουργείο Εσωτερικών Word File AKIA2.2015-04062015.doc
2015/06/04 Α.Κ.Ρ 122/2011, Α.Κ.Ρ 130/2011, Α.Κ.Ρ 48/2012, Α.Κ.Ρ 115/2012, Α.Κ.Ρ 33/2013, Α.Κ.Ρ 63/2014 και Α.Κ.Ρ 9/2015 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη έκδοση κοινωνικής κάρτας σε συνταξιούχους Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν στη Κύπρο, για σκοπούς χρήσης των Δημόσιων Οδικών Συγκοινωνιών Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΚΡ122.2011 κα-06042015.doc
2015/05/27 A/Δ 8/2015 και A/Π 2434/2013 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά τη διαχείριση, εκ μέρους της Αστυνομίας, καταγγελιών για παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File ΑΔ8.2015.ΑΠ2434.2013-27052015.doc
2015/05/22 Α/Π 2246/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Δήμου Λεμεσού να ενημερώσει σωστά και ικανοποιητικά πολίτη αναφορικά με πολεοδομική άδεια που χορήγησε σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορούσε διατηρητέα οικοδομή Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Word File ΑΠ2246 2014 - 22052015.doc
2015/05/21 Α/Π 2185/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας από το Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών Word File 2185.2014-21052015.doc
2015/05/18 Α/Π 1013/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες της Αστυνομίας, μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ημερ. 6 Απριλίου 2013, μεταξύ ΟΜΟΝΟΙΑΣ και Α.Π.Ο.Ε.Λ. Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 1013.2013-18052015.doc
2015/05/15 Α/Π 455/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση ανανέωσης άδειας παραμονής με αποτέλεσμα την αδυναμία σύναψης γάμου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 455.2015-15052015.doc
2015/05/15 Α/Π 67/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 67/2015 κατά του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), σε σχέση με την προκήρυξη θέσης Επίτροπος Διοικήσεως Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Word File 67.2015-15052015.doc
2015/04/30 ΑΚΡ 67/2013, ΑΚΡ 53/2014 και ΑΚΡ 14/2015 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τον αποκλεισμό από το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας των αλλοδαπών μόνων γονέων παιδιών με κυπριακή υπηκοότητα Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Οικονομικών Word File ΑΚΡ-67-1353-1414-15_επίδομα τέκνου-30042015.doc
2015/04/23 Α/Π 301/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς της Αστυνομίας σε ατύχημα που έλαβε χώρα στη περιοχή του Τροόδους Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 301.2012-23042015.doc
2015/04/21 Α/Π 47/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας να προσφέρει και να καταβάλει αποζημίωση, λόγω επίταξης ιδιωτικής ιδιοκτησίας για σκοπούς Άμυνας Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας Word File 47.2015-21042015.doc
2015/04/07 Α/Π 2068/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2068/2014, σε σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στις εργασίες ανεύρεσης και εξόρυξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος, ΤμήμαΕπιθεώρησης Εργασίας και Δήμος Αραδίππου Word File ΑΠ2068 2014-07042015.doc
2015/04/07 Α/Π 2354/2014, Α/Π 162/2015 και Α/Π 483/2015 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σχετικά με την απαίτηση, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να προσκομίζεται δικαστικό διάταγμα ανικανότητας και διορισμού διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση ενήλικων ατόμων με νοητικές ή και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 2354.2014κ.α-7415.doc
2015/04/06 Α/Π 1784/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αίτημα υπηκόου τρίτης χώρας για αφαίρεση των στοιχείων της από τον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων (stop-list) Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1784.2011-06042015.doc
2015/03/26 Α/Π 878/2010, Α/Π 387/2012, Α/Π 1879/2013 και Α/Π 640/2012 Έγγραφο-πρόσκληση σε διαβουλεύσεις Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης από ιατροσυμβούλιο των ισχυρισμών για βασανιστήρια στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Ασύλου και Υπουργείο Υγείας Word File 878.2010κα-26032015.doc
2015/03/19 Α/Π 1604/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας κέντρου αναψυχής στην Αγία Νάπα, διαφημιστικών πινακίδων, πώλησης καπνού και οινοπνευματωδών ποτών Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγίας Νάπας Word File 1604.2014-19032015.doc
2015/03/18 Α/Π 1153/2014 και Α/Π 2486/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομες επεμβάσεις στη ζώνη προστασίας της παραλίας στη Χλώρακα Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1153.2014κ2486.2014-18032015.doc
2015/03/18 Α/Π 1134/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1134/2014 κατά του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, σε σχέση με καθυστέρηση εξέτασης αίτησης Επίτροπος Διοικήσεως Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου Word File 1134.2014-18032015.doc
2015/03/12 ΑΚΙ 8/2015 Έκθεση Αρχής Ισότητας για διακριτική μεταχείριση εργαζομένου λόγω αναπηρίας από το Δήμο Έγκωμης Αρχή Ισότητας Δήμος Έγκωμης Word File ΑΚΙ8.2015-12032015.doc
2015/03/11 Α/Π 1517/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με απόρριψη αιτήματος για νομιμοποίηση του καθεστώτος παραμονής οικογένειας Ιρανών, που διαμένουν στην Κύπρο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1517.2014-11032015.doc
2015/03/05 ΑΚΙ 31/2014 Έκθεση Αρχής Ισότητας για διακριτική μεταχείριση εργαζόμενου στο ΡΙΚ λόγω της αναπηρίας του Αρχή Ισότητας Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File ΑΚΙ 31 2014-05032015.doc
2015/03/02 ΕΜΠ 2.15 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια Πάφου, στις 3 Οκτωβρίου 2014 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία και Υπουργό Υγείας Word File ΕΜΠ2.15-02032015.doc
2015/02/27 Α/Π 2318/2013 και Α/Π 588/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομη λειτουργία μηχανουργείου και εργοστασίου μεταποίησης χαρτιού στο Δήμο Κ. Πολεμιδιών Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Word File 2318.2013κ588.2014-27022015.doc
2015/02/25 Δράση 2/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού έγκαιρης και συντονισμένης διυπηρεσιακής παρέμβασης σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου βίας κατά γυναικών Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File Δράση 2.2015-25022015.doc
2015/02/18 Α/Π 1239/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1239/2014 κατά του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με παράλειψη διενέργειας υπηρεσιακής αξιολόγησης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1239.2014-18022015.doc
2015/02/16 Α/Π 245/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την καταγγελία με αρ. Α/Π 245/2015 κατά του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε σχέση με μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας εισδοχής στις υπεράριθμες θέσεις που παραχωρούνται σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων (συγκεκριμένα αυτούς που ανήκουν σε θρησκευτικές ομάδες) Επίτροπος Διοικήσεως Πανεπιστήμιο Κύπρου Word File 245.2015-16022015.doc
2015/02/09 Α/Π 1578/2014 και Α/Π 1665/2014 Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομες επεμβάσεις σε δημόσιους χώρους πρασίνου Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λακατάμιας και Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Word File 1578.2014κ1665.2014-09022015.doc
2015/01/31 Α/Π 343/2014 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας ατόμων με αναπηρίες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς υιοθεσίας παιδιών Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File ΑΠ343.2014-31012015.doc
2015/01/28 Α/Π 269/2013 και Α/Π 1943/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χρόνο αναμονής για εξέταση από Γαστρεντερολόγο στα Κρατικά Νοσηλευτήρια Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Word File 269.2013κ 1943.2013-28012015.doc
2015/01/26 Α/Π 2179/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τους χειρισμούς του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σε διαδικασία εξέτασης αιτήματος για απόκτηση της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 2179.2012-26012015.doc
2015/01/20 Α/Π 2001/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη ανταπόκριση του Τμήματος Αρχείου πληθυσμού και Μετανάστευσης να προωθήσει αίτημα πολίτη για ακύρωση, απόσυρση ή απόρριψη της αίτησής του για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 2001.2013-20012015.doc
2015/01/15 ΑΔ 13/2014 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εφαρμογή και την προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης για ποινικοποίηση της αγοράς υπηρεσιών που προκύπτουν από την εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File ΑΔ 13.2014-15012014.doc
2014/12/23 Α/Π 2175/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ελλιπή έρευνα που το Υπουργείου Υγείας διενήργησε σε σχέση με περιστατικό που αφορούσε στην παροχή πλημμελούς/αμελούς ιατρικής φροντίδας σε ασθενή που νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2175-2011-23122014.doc
2014/12/19 Α/Π 2350/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2350/2013 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, σε σχέση με καθυστέρηση καθορισμού της καταβλητέας αποζημίωσης για απαλλοτριωθείσα ακίνητη ιδιοκτησία Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Word File ΑΠ2350 2013 - 19122014.doc
2014/12/19 ΑΚΡ/ΑΥΤ 4/2014 Αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σχετικά με ρατσιστικό περιστατικό κατά ποδοσφαιριστή και την καταπολέμηση του ρατσισμού στον αθλητισμό Αρχή Κατά των Διακρίσεων Αστυνομία Word File ΑΚΡ-ΑΥΤ4.14.doc
2014/12/18 Α/Π 1529/2013, Α/Π 1539/2013, Α/Π 1615/2013 και Α/Π 2554/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μείωση του δημοσίου βοηθήματος ατόμων με αναπηρία Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 1529.2013κα-18122014.doc
2014/12/17 ΤΟΠ 3/2014 Τοποθέτηση Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ως προς τις προϋποθέσεις αξιολόγησης της αξιοπιστίας αιτητών ασύλου αναφορικά με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File ΤΟΠ3.2014-17122014.doc
2014/12/17 ΑΚΡ 78/2012 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αιτήσεων συζύγων Κυπρίων πολιτών, για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει εγγραφής, λόγω προηγούμενης παραμονής στη Δημοκρατία χωρίς εν ισχύι άδεια παραμονής Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File ΑΚΡ78.2012κα-17122014-Ιστοσελίδα.doc
2014/12/17 Α/Π 1760/2013 και Α/Π 1483/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας αναφορικά με τον τρόπο επιβολής τελών αποχέτευσης για τα έτη 2013 και 2014 για ακίνητη περιουσία κοινής ιδιοκτησίας. Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Word File 1760.2013-1483.2014-17122014.doc
2014/12/17 Α.Κ.Ρ. 52/2014 και Α/Π 2542/2014 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία και Αρχής κατά των Διακρίσεων, αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης παιδιού με αυτιστικά χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File Topothetisi__.doc
2014/12/17 Α.Κ.Ρ. 52/2014 και Α/Π 2542/2014 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία και Αρχής κατά των Διακρίσεων, αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης παιδιού με αυτιστικά χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File Topothetisi__.doc
2014/12/16 Α/Π 1684/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1684/2014 κατά του Υπουργείου Εξωτερικών, σε σχέση με παρατυπίες γραπτής εξέτασης, για σκοπούς πλήρωσης θέσης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εξωτερικών Word File 1684.2014-16122014.doc
2014/12/01 Α/Δ 9/2014 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόληψη και ποινική μεταχείριση της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών καθώς και την παροχή στήριξης στα θύματα Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File Α-Δ9.2014-01122014.doc
2014/11/28 Α/Π 2339/2013 και Α/Π 1184/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων, αναφορικά με καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων για παροχή στεγαστικής χορηγίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων Word File 2339_2013K1181_2014_28112014.doc
2014/11/27 ΑΚΙ 75/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καταγγελία στην Αρχή Ισότητας με αρ. ΑΚΙ 75/2012 αναφορικά με διακριτική μεταχείριση υποψηφίου για πρόσληψη σε κενή θέση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, λόγω της εθνικής καταγωγής του Αρχή Ισότητας Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Word File ΑΚΙ75.2012-27112014.doc
2014/11/26 Α/Δ 12/2014 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την αποκαθήλωση φωτογραφιών στα πλαίσια της φωτογραφικής έκθεσης «Διόρθωση» Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Αστυνομία Word File Α-Δ12.120014-26112014.doc
2014/11/25 Α/Π 1674/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1674/2014 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με την απόρριψη αίτησης για μετεγγραφή μαθητή Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 1674.2014-25112014.doc
2014/11/21 ΑΚΡ 17/2010 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με καταγγελία για απόρριψη αιτήματος παιδιού με αναπηρία για στήριξη από το ίδρυμα «Ραδιομαραθώνιος» λόγω του καθεστώτος παραμονής του Αρχή Κατά των Διακρίσεων Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος Word File ΑΚΡ17.2010-26112014.doc
2014/11/13 ΑΚΙ 47/2014 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία Συνεργάτιδας/Βοηθού Λειτουργού Προγραμμάτων στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, για άμεση σε βάρος της διάκριση λόγω φύλου Αρχή Ισότητας Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File ΑΚΙ47.2014-13112014.doc
2014/11/13 Α/Π 1099/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1099/2012, για παράλειψη του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να παράσχει σε αιτητή πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 51Α του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείου Λεμεσού Word File 1099.2012-13112014.doc
2014/11/12 Α/Π 359/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 359/2012, για παράλειψη του Δήμου Πέγειας και του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να εξετάσουν ζήτημα παράνομης επέμβασης σε δημόσιο δρόμο στα πλαίσια της ανάπτυξης ιδιωτικού τεμαχίου Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Πέγειας και Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File 359.2012-12112014.doc
2014/11/12 Α/Π 2142/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη διερεύνηση καταγγελιών για πλημμελή/αμελή ιατρική φροντίδα από το Υπουργείο Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2142.2011-12112014.doc
2014/11/11 Α/Π 1730/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής διερμηνέων στα Δικαστήρια Επίτροπος Διοικήσεως Δικαστήρια Word File 1730.2014-11112014.doc
2014/11/11 Α/Π 2120/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς της Αστυνομίας και του Νοσοκομείου Πάφου, σε υπόθεση διαδικασίας επαναπατρισμού σορού αποθανόντα Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και Αστυνομία, Word File 2120.2012-11112014.doc
2014/11/11 Α/Π 1667/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1667/2014 κατά της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς, σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού Επίτροπος Διοικήσεως Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς Word File 1667.2014-11112014doc.doc
2014/10/27 Α/Π 1781/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας σε ασθενείς με αναπηρία Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Word File 1781.2014-27102014.doc
2014/10/20 ΑΚΡ.ΑΥΤ. 2/2012 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε σχέση με ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις για αποτροπή του κινδύνου εκμετάλλευσης φοιτητών από τρίτες χώρες Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File Έκθ-ΑΚΡ_ΑΥΤ-2-12-23072014.doc
2014/10/20 Δράση 10/2014 και ΑΥΤ 5/2014 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την έκτιση ποινής φυλάκισης σε σωφρονιστικό ίδρυμα, από άτομα με νοητική αναπηρία Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τμήμα Φυλακών και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File Τοποθ_5_14-09102014.doc
2014/10/20 ΑΚΡ 71/2013 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σχετικά με διακριτική μεταχείριση Τουρκοκυπρίων αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος για σύναψη γάμου Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File ΑΚΡ 71-2013-06102014.doc
2014/10/02 Α/Π 1305/2008, Α/Π 273/2010, Α/Π 295/2010, Α/Π 39/2012, Α/Π 1883/2012, Α/Π 1211/2013 και Α/Π 495/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της διεξαγωγής κυνηγετικής δραστηριότητας σε πολύ μικρή απόσταση από μεμονωμένες κατοικίες Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών και Αστυνομία Word File 1305.2008 κα κυνήγι-02102014.doc
2014/09/30 Α/Π 1495/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας σε βρέφος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας, Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Word File 1495.2014-30092014.doc
2014/09/19 Α/Π 936/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 936/2013 για παράλειψη του Δήμου Λακατάμιας να προκηρύξει διαγωνισμό για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των σκυβάλων από τα δημοτικά όρια Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λακατάμιας Word File 936.2013-19092014.doc
2014/09/18 Α/Π 1630/2013 και Α/Π 2494/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον υπολογισμό των τριών μηνών για σκοπούς επιβολής του επιβαρυντικού τέλους για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Word File 1630.2013κ2494.2013-18092014.doc
2014/09/17 Δράση 8/2014 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων ασύλου από Σύριους Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Αναθεωρητική Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσία Ασύλου, Αστυνομία και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Word File Δράση 8.2014-17092014.doc
2014/09/16 Α/Π 2070/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Υγείας να διερευνήσει καταγγελία για πλημμελή ιατρική φροντίδα Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File ΑΠ2070-2013 160914.doc
2014/09/16 Α/Π 2059/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την πρακτική του Τμήματος Δασών να εργοδοτεί μόνο απόφοιτους του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου σε θέσεις Δασικού Λειτουργού Καθορισμένης Διάρκειας Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Δασών και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Word File 2059.2013-16092014.doc
2014/09/12 Α/Π 757/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 757/2014 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε σχέση με την αμοιβή αντικαταστατών εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File 757.2014-12092014.doc
2014/08/22 Α/Π 971/2014 και Α/Π 1182/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 971/2014 και Α/Π 1182/2014 αναφορικά με την ανέγερση παράνομης οικοδομής σε κρατικό τεμάχιο στον Άγιο Τύχωνα Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα Word File 971.2014k1182.2014-22082014.doc
2014/08/21 Α/Π 1678/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1678/2013 αναφορικά με την απόφαση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να επιβαρυνθούν οι παραπονούμενοι με το κόστος μετακίνησης υδροληψίας από τεμάχιό τους Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Word File 1678.2013-21082014.doc
2014/08/20 Α/Π 1244/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με παράπονο για τη μετακίνηση ατόμου με αναπηρία, από το σπίτι του, σε μονάδα φροντίδας και αποκατάστασης χωρίς τη συγκατάθεσή του Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπηρεσιες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 1244.2014-20082014.doc
2014/08/11 Α/Π 1613/2014 Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δυνάμει του άρθρου 6(3) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων) αναφορικά με το χειρισμό των καταγγελιών οικιακής εργάτριας για σεξουαλική παρενόχληση, εργατική διαφορά και κακοποίηση Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Τμήμα Εργασίας, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Αστυνομία και Υπουργείο Υγείας Word File 1613.2014-11082014.doc
2014/08/08 Α/Π 2337/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2337/2013 κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με αντικείμενο τη μη προσφορά στον παραπονούμενο διορισμού επί συμβάσει Επίτροπος Διοικήσεως Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και Υπουργείο Παιδείας και Πολίτισμού Word File 2337-2013-08082014.doc
2014/08/08 Α/Π 765/2013 και Α/Π 1822/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου να επιβάλει, εκ των υστέρων, αποχετευτικά τέλη για το έτος 2010 Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου Word File 765.2013k.a.-08082014.doc
2014/08/05 Α/Π 1172/2011, Α/Π 2151/2013, Α/Π 2548/2013, Α/Π 530/2014 και Α/Π 549/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διακίνηση σκύλων σε δημόσιους χώρους στα όρια των Δήμων Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού, Δήμος Στροβόλου, Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1172.2011-05082014.doc
2014/07/31 Α/Π 951/2013 και Α.Κ.Ι. 36/2014 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των μισθών των οικιακών εργατριών που εργοδοτούνται από λήπτες δημοσίου βοηθήματος Αρχή Ισότητας Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Word File 951.2013-31072014 τελική.doc
2014/07/30 Α/Π 434/2014, Α/Π 567/2014, Α/Π 656/2014, Α/Π 674/2014 και Α/Π 1328/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άρνηση παραχώρησης σε υπό απέλαση κρατούμενους των διαταγμάτων κράτησης και απέλασής τους Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 434.2014κ α-30072014.doc
2014/07/28 Α/Π 89/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 89/2013 αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και ΥπουργείοΟικονομικών Word File ΑΠ 89 2013-29072014.doc
2014/07/25 Α/Π 82/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αίτησης για παροχή χορηγίας, στα πλαίσια του Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις, από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Φορέα Διαχείρισης του Σχεδίου) Επίτροπος Διοικήσεως Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Word File 82 2014-25072014.doc
2014/07/22 Α/Π 2601/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2601/2010 για παράλειψη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να εξετάσει αίτημα της αρμοδιότητάς της Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File 2601.2010-22072014.doc
2014/07/14 Α/Π 1756/2011 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καθυστέρηση των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου να εξετάζουν αιτήσεις για υπηρεσίες της αρμοδιότητάς τους που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου Word File 1756.2011-14072014.doc
2014/07/10 Α/Π 150/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 150/2011 αναφορικά με την απόφαση του ΡΙΚ να απορρίψει αίτημα επιστροφής ιδιοκτησίας που απολλοτρίωσε Επίτροπος Διοικήσεως Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File 150.2011-10072014.doc
2014/07/09 Α/Π 2054/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2054/2013 κατά της Αστυνομίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με ύψος του πτητικού επιδόματος Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία , Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και Υπουργείο Οικονομικών Word File 2054.2013-09072014.doc
2014/07/08 Α/Π 1031/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1031/2013 αναφορικά με παράλειψη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να συμμορφωθεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File 1031.2013-08072014.doc
2014/07/07 AKI 103/2012 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία εγκύου συμβασιούχου εκπαιδευτικού κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου στο χειρισμό των αιτήσεων της για άδεια απουσίας και άδεια ασθενείας Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΙ103.2012-07072014.doc
2014/07/03 Α/Π 794/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 794/2014, αναφορικά με την υποχρέωση των τροχονόμων να αναζητούν την κάρτα στάθμευσης αναπήρων Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Word File 794.2014-03072014.doc
2014/06/14 Α/Π 58/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζονται με τον καθορισμό υπερπληρωμής και τον τρόπο υπολογισμού της Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 58_2012_14062013.doc
2014/06/12 Α/Π 849/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 849/2014 κατά του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, σε σχέση με καθυστέρηση διεκπεραίωσης αίτησης υπαλλήλου για λήψη επιδόματος ασθενείας. Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Word File 849.2014-12062014.doc
2014/06/04 Α/Π 224/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 224/2013 κατά της Αρχής Λιμένων Κύπρου, σε σχέση με την υπερωριακή απασχόληση πλοηγών Επίτροπος Διοικήσεως Αρχή Λιμένων Κύπρου Word File 224_2013_042014.doc
2014/06/03 Α/Π 1730/2013 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία για την πρόσβαση ατόμων με οπτική ή/και ακουστική αναπηρία σε οπτικοακουστικά μέσα Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Word File 1730_2013-03062014.doc
2014/05/29 Δράση 5/2014 Παρέμβαση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών μέχρι την ανάληψη της φροντίδας τους από το κράτος Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Υγείας, Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Ασύλου και Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων Word File Τοποθ 05.2014-29052014l.doc
2014/05/28 Α/Π 1448/2011 και Α/Π 1670/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση προσώπου, εκκρεμούσης διαδικασίας προσφυγής του εναντίον απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1448.2011-1670.2012-28.05.2014.doc
2014/05/27 Α/Π 1511/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το φαινόμενο της παράνομης παγίδευσης πτηνών στην Κύπρο με αφορμή το παράπονο με αρ. Α/Π 1511/2013 κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File 1511.2013-27052014.doc
2014/05/26 Α/Π 1175/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1175/2012 αναφορικά με ρυμοτομικούς όρους που επέβαλε η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου σε άδεια για ανέγερση περίφραξης τεμαχίου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου Word File 1175.2012-26052014.doc
2014/05/23 ΑΚΙ 96/2012, ΑΚΙ 4/2013 και ΑΚΙ 19/2013 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά δημοσίων λειτουργών του Τμήματος Εργασίας σε βάρος κοινοτικών και αλλοδαπών τρίτων χωρών Αρχή Ισότητας Τμήμα Εργασίας Word File ΑΚΙ96_2012-ΑΚΙ4_2013-ΑΚΙ19_2013_23052014.doc
2014/05/23 Α/Π 477/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 477/2014, σε σχέση με τη συμπεριφορά του Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου Word File 477_2014_23052014.doc
2014/05/22 ΑΚΙ 53/2013 και ΑΚΙ 58/2013 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου σε σχέση με τις εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΚΙ53_2013_ΑΚΙ58_2013_22052014.doc
2014/05/20 ΑΚΙ 25/2012 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα άτομα με αναπηρία που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Αρχή Ισότητας Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Word File ΑΚΙ25_2012_20052012.doc
2014/05/15 Α/Π 439/2012 και Α/Π 1375/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 439/2012 και Α/Π 1375/2012 αναφορικά με την άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να προωθήσει τη διαδικασία έκδοσης τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού μίσθωσης αντίστοιχα για δικαιούχους οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 439_2012_1375_2012_15052014.doc
2014/05/14 ΑΚΡ 57/2013 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού να εγγράψει ανήλικο τέκνο Κύπριου πολίτη ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχή Κατά των Διακρίσεων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File ΑΚΡ57_2013_14052014.doc
2014/05/10 Α/Π 1352/2012 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ακύρωση από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης των αδειών παραμονής φοιτητών από τρίτη χώρα λόγω παραβίασης των όρων απασχόλησής τους Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1352_2012_10052014.doc
2014/05/09 Δράση 4/2014 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος και των δικαιωμάτων των προσώπων χωρίς ιθαγένεια Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File Δράση4_2014_09052014.doc
2014/05/07 ΑΚΡ 119/2012 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας εις βάρος 18χρονου οδηγού, από ασφαλιστική εταιρεία Αρχή Κατά των Διακρίσεων Gan Direct Insurance και Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών Word File AKΡ119_2012_07052014.doc
2014/05/05 Α/Π 421/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 421/2013 κατά της Αστυνομίας, σε σχέση με παράλειψη εκ μέρους της να παράσχει έγκαιρη πληροφόρηση για την κατάσταση οδικού δικτύου Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 421_2013_05052014.doc
2014/04/16 Δράση 1/2014 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ανάγκη ποινικοποίησης της παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking) Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File Δράση1_2014_16042014.doc
2014/04/02 AKΡ 21/2011, ΑΚΡ 95/2011, ΑΚΡ 14/2013, ΑΚΡ 12/2014 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου των διεμφυλικών ατόμων Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File AKR21_2011ka_02042014.doc
2014/03/27 Α/Π 2284/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άρνηση παραχώρησης άδειας παραμονής σε αλλοδαπή που απέκτησε παιδί από το γάμο της με Κύπριο Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 2284_2012_27032014.doc
2014/03/19 Α/Π 2170/2013 και Α/Π 154/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Τμήματος Εργασίας, να απορρίψει αίτηση αλλοδαπού, για εγγραφή του ονόματός του στο μητρώο ανέργων Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Εργασίας Word File 2170_2013_154.2014_19032014.doc
2014/03/19 Α/Π 159/2014 και Α/Π 321/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση για το σκοπό της απέλασης μητέρας ανήλικου παιδιού Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 159_2014_321.2014_1903.2014.doc
2014/03/19 Α.Κ.Ι 9/2014 & Α.Κ.Ι. 12.2014 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου στις προϋποθέσεις εισαγωγής υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας Αρχή Ισότητας Word File aki_9.2014-aki_12.2014-19032014.doc
2014/03/12 Α/Δ 3/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Έθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μεταχείριση μητέρων και ανήλικων παιδιών μετανεστευτικής προέλευσης για σκοπούς απέλασης Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικώνκαι Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File ΑΔ3_2014_12032014.doc
2014/03/07 Α/Π 436/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση με σκοπό απέλασης – μητέρας νηπίου και μάρτυρα κατηγορίας σε ποινική υπόθεση κατά αστυνομικών Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 436_2014_07032014.doc
2014/03/06 Α/Π 1016/2013, Α/Π 1026/2013, Α/Π 1951/2013 και Α/Π 149/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες να λάβει αποφάσεις σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει του «Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για Απόκτηση Αυτοκινήτου». Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File 1016_2013κα_06032014.doc
2014/03/06 A/Π 1165/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τους ισχυρισμούς υποδίκου στις Κεντρικές Φυλακές για σεξουαλική κακοποίηση Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Φυλακών και Αστυνομία Word File 1165_2013_06032014.doc
2014/03/06 Α/Π 427/2014 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά το δικαίωμα αποστολής επιστολών με τηλεομοιότυπο από κρατούμενους στο Χώρο Κράτησης Μεταναστών στη Μενόγεια Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Αστυνομία Word File 427_2014_06032014.doc
2014/03/04 ΑΥΤ 1/2014 και Α/Π 283/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα ΑΥΤ 1/2014 και το παράπονο με αρ. Α/Π 283/2014, με αντικείμενο τους κανόνες Σπουδών που η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είχε εκδώσει, σε σχέση με την εισδοχή σ’ αυτήν ατόμων με αναπηρία Επίτροπος Διοικήσεως Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΥΤ1_2014_ΑΠ283_2014_04032014.doc
2014/02/27 Α/Π 743/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 743/2013 κατά του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Λεμεσού, σε σχέση με τη διακοπή της παροχής δημοσίου βοηθήματος Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 743_2013_27022014.doc
2014/02/20 Α/Π 1400/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη στέγαση και λειτουργία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 1400_2012_28022014.doc
2014/02/20 Α/Π 1863/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος ζεύγους μεταναστών για αλλαγή εργοδότη Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1863_2013_20022014.doc
2014/02/12 Α/Π 2381/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2381/2013 κατά του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, σε σχέση με καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για εγγραφή στο μητρώο βοηθών κτηματομεσιτών Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Word File 2381_2013_12022014.doc
2014/02/12 Α/Π 486/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 486/2013, αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Στροβόλου να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της οχληρίας που προκαλείται από τη λειτουργία μάντρας ζώων σε οικιστική περιοχή Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Στροβόλου Word File 486_2013_12022014.doc
2014/02/12 Α/Π 1663/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1663/2013 κατά του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, για μη επιχορήγηση συγκεκριμένης θεατρικής παραγωγής Επίτροπος Διοικήσεως Θεατρικός Οργανισμού Κύπρου και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 1663_2013_12022014.doc
2014/02/11 AYT A/Π 2/2012 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Word File AYTAΠ2_2012_11022014.doc
2014/02/11 Α/Π 2494/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2494/2012, αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, για άρση παράνομης επέμβασης εγγεγραμμένου αγροτικού δρόμου σε ιδιωτικό τεμάχιο Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Word File 2494_2012_11022014.doc
2014/02/06 Α/Π 984/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τoν τερματισμό της σύνταξης ανικανότητας παραπονούμενου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 984_2013_06022014.doc
2014/02/04 ΑΚΡ 60/2013 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την καθιέρωση της Αργίας του Μπαϊραμιού στην Αγγλική Σχολή Αρχή Κατά των Διακρίσεων Αγγλική Σχολή Word File ΑΚΡ60_2013_4022014.doc
2014/01/30 Α/Π 2358/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την καθυστέρηση στην έκδοση πιστοποιητικού θανάτου Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 2358_2012_30012014.doc
2014/01/23 ΑΚΙ 8/2011 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής σε σχέδιο υπηρεσίας της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Αρχή Ισότητας Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Word File ΑΚΙ8_2011_23012014.doc
2014/01/13 ΑΥΤ 5/2012 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πορνεία στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργικό Συμβούλιο Word File ΑΥΤ5_2012_13012014.doc
2014/01/07 Α/Π 1649/2012 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη σύλληψη και απέλαση οικιακής εργαζόμενης λόγω ασθένειας Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1649_2012_07012014.doc
2014/01/03 Α/Π 2769/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2769/2012 κατά του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με τη μη ικανοποίηση αιτήματός της για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2769_2012_03012014.doc
2013/12/27 Α/Π 693/2008 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό και την απόρριψη αιτήματος για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας (με πολιτογράφηση), 45χρονου πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί μόνιμα στην Κύπρο από την ηλικία των 13 χρόνων Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 693_2008_27122013.doc
2013/12/27 Α/Π 234/2013 και άλλες Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να τερματίσουν την παροχή αναπηρικού επιδόματος σε λήπτες δημοσίου βοηθήματος στους οποίους παρεχόταν λόγω της αναπηρίας τους Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρείες Κοινωνικής Ευημερίας και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 234_2013κα_27122013.doc
2013/12/16 Α/Π 236/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 236/2012 κατά της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Αντικείμενο του παραπόνου ήταν η αποστολή προς τον παραπονούμενο, εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, επιστολής, με την οποία χαρακτήριζε συγκεκριμένη συμπεριφορά του ως απαράδεκτη, προειδοποιώντας τον, ταυτόχρονα, τόσο ότι η αξιολόγησή του για το έτος 2011 θα ήταν μειωμένη για το λόγο αυτό, όσο και ότι παρόμοια συμπεριφορά του στο μέλλον θα τον ανάγκαζε στη λήψη πρόσθετων μέτρων εναντίον του. Επίτροπος Διοικήσεως Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Word File 236_2012_16122013.doc
2013/12/16 Α/Π 1370/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1370/2013 κατά της παράλειψης του Δήμου Λεμεσού να συμμορφωθεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε αναθεωρητική έφεση και να επιστρέψει τεμάχια που απαλλοτρίωσε πριν από πενήντα χρόνια στους δικαιούχους τους δυνάμει της δικαστικής απόφασης Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Word File 1370_2013_16122013.doc
2013/12/16 Α/Π 828/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη της Αστυνομίας να συμμορφωθεί με Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File 828_2011_16122013.doc
2013/12/12 ΑΚΙ 35/2011 Έκθεση της Αρχής Ισότητας κατά αεροπορικής εταιρείας αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας στον τομέα της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας αεροσυνοδού Αρχή Ισότητας Aegean Airlines Word File ΑΚΙ35_2011_12122013.doc
2013/12/11 Α/Π 1024/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1024/2013 αναφορικά με άρνηση του Κοινοτάρχη Κολοσσίου να χορηγήσει βεβαίωση συμβίωσης που είναι απαραίτητη για την υποβολή αίτησης για σύνταξη χηρείας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου Word File 1024_2013-11122013.doc
2013/12/10 Α/Π 881/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 881/2013 κατά της απόφασης του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να απορρίψει αίτημα για την επιστροφή δικαιωμάτων λόγω μη εξέτασης της αίτησης για την οποία πληρώθηκαν Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακού Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 881_2013_10122013.doc
2013/12/09 Δράση 9/2013 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File Δράση9_13_09122013.doc
2013/12/04 Α/Π 1706/2012 και 423/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 1706/2012 και 423/2013 κατά του Υπουργείου Εξωτερικών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εξωτερικών Word File 1706_2012_423_2013_04122013.doc
2013/12/04 Α/Π 1023/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1023/2013 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα συζύγου απολυθέντος υπαλλήλου του εν λόγω Συμβουλίου Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Word File 1023_2013_04122013.doc
2013/12/03 Α/Π 1880/2012 και Α/Π 499/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παραβίαση του άρθρου 29 του Συντάγματος και των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1880_2012_499_2013_08112013.doc
2013/12/03 Α/Π 1473/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1473/2013 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, αναφορικά με τη μη αποστολή απάντησης Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης Word File 1473_2013_03122013.doc
2013/12/02 Α/Π 1575/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση για το σκοπό της απέλασης Ευρωπαίας υπηκόου, μητέρας ενός ανήλικου παιδιού Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1575_2013_02122013.doc
2013/11/29 Α/Π 156/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 156/2013 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάγυιας αναφορικά με την απόφαση του σε σχέση με τη δαπάνη υδροδότησης ιδιοκτησίας από την κοινοτική υδατοπρομήθεια Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάγυιας Word File 156_2013_29112013.doc
2013/11/28 Α/Π 2364/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2364/2012 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για απαλλοτρίωση τεμαχίου χωρίς να πληρωθεί αποζημίωση στην ιδιοκτήτρια εταιρεία και χωρίς να είναι δυνατή η χρήση του τεμαχίου για το σκοπό της απαλλοτρίωσης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File 2364_2012_28112013.doc
2013/11/26 Α/Π 76/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. Α/Π 76/2012 κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με ιατρική αμέλεια και απόρριψη αιτήματος κάλυψης των εξόδων θεραπείας και νοσηλείας στο εξωτερικό Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Οικονομικών Word File 76_2012_26112013.doc
2013/11/26 Α/Π 819/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλη Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 819_2013_26112013.doc
2013/11/22 AKI 25/2013 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία ατόμου με αναπηρία για την μη συμπερίληψη του στον ειδικό κατάλογο διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες Αρχή Ισότητας Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File ΑΚΙ25_2013_22112013.doc
2013/11/14 Α/Π 1119/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1119/2013 κατά της Αστυνομίας, σε σχέση με την ημερομηνία προαγωγής μέλους του προσωπικού της Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 1119_2013_16122013.doc
2013/11/08 Α/Π 1188/2008 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File 1188.2008κα_08112013.doc
2013/10/31 Α/Π 1897/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Δήμου Λεμεσού να προβεί στην ανανέωση του υφιστάμενου συμβολαίου με τον αδειούχο, για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του αναψυκτηρίου «Θαλασσάκι», το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Ολυμπίων στη Λεμεσό. Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Word File 1897_2011_31102013.doc
2013/10/30 Α/Π 1947/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την περίθαλψη ατόμου με αναπηρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1947_2012_30102013.doc
2013/10/30 Α/Π 923/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 923/2010 κατά του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναφορικά με αποφάσεις και παραλείψεις τους εξαιτίας των οποίων επηρεάστηκε ιδιωτική ιδιοκτησία Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File 923_2010_30102013.doc
2013/10/23 Α/Π 2377/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2377/2012 κατά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, σε σχέση με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και ΓΓενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Λάρνακας Word File 2377_2012_23102013.doc
2013/10/22 Α/Π 747/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 747/2011, αναφορικά με παράνομη επέμβαση του Δήμου Αγίας Νάπας σε ιδιωτική ιδιοκτησία Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγίας Νάπας Word File 747_2011_22102013.doc
2013/10/17 Α/Δ 4/2013 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Acrobat Reader File Τοποθέτηση Επιτρόπου για Εμπορία Προσώπων 2013.pdf
2013/10/11 Α/Π 2671/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2671/2012 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Άγιου Θεόδωρου Σολέας, αναφορικά με παράνομες ενέργειες και αποφάσεις του που εξυπηρετούν στενούς συγγενείς μελών του Συμβουλίου Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Άγιου Θεόδωρου Σολέας, Word File 2671_2012_11102013.doc
2013/10/11 Α/Π 2216/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2216/2012, αναφορικά με παράλειψη του Υπουργείου Εσωτερικών, του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Παραλιμνίου να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση παράνομης επιχωμάτωσης Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δήμος Παραλιμνίου Word File 2216_2012_11102013.doc
2013/10/10 Α/Π 2555/2012 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιβολή, από τα Κοινοτικά Συμβούλια Βορόκληνης και Ξυλοφάγου, τελών αποκομιδής σκυβάλων Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης και Κοινοτικό ΣυμβούλιοΞυλοφάγου Word File 2555_2012_10102013.doc
2013/10/10 Α/Π 834/2012 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση/μη προώθηση εξέτασης αιτήσεων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει καταγωγής και την ελλιπή ανταπόκριση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συνδράμει την έρευνα των υποθέσεων από την Επίτροπο Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 834_2012κα_10102013..doc
2013/10/10 Α/Π 2351/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με λανθασμένες ενέργειες της Αστυνομίας και το ενδεχόμενο χρηματικής αποκατάστασης του ζημιωθέντος προσώπου Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 2351_2012_10102013.doc
2013/10/10 Δράση 7/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την ανάγκη ρύθμισης του νομικού καθεστώτος μεταναστών με μακρά και εδραιωμένη παραμονή στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File Δράση7_2013_10102013.doc
2013/09/30 Α/Π 921/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 921/2013 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με τη μη ικανοποίηση αιτήματος παραχώρησης άδειας απουσίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 921_2013_30092013.doc
2013/09/26 Α/Π 918/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 918/2013 κατά του Δήμου Γεροσκήπου, σε σχέση με την επιβολή πειθαρχικής ποινής Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Γεροσκήπου Word File 918_2013_26092013.doc
2013/09/25 Α/Π 1308/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1308/2013 αναφορικά με παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Έγκωμης να επιληφθούν παραβίαση όρων πολεοδομικών αδειών που αφορούν υποστατικό στο οποίο λειτουργεί καφετέρια και της παράνομης στάθμευσης που προκαλείται από τη λειτουργία της αντίστοιχα Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δήμος Έγκωμης Word File 1308_2013_25092013.doc
2013/09/25 ΑΚΙ 44/2013 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία εκπαιδευτικού λειτουργού της δημόσιας εκπαίδευσης για δυσμενή μεταχείριση λόγω αναπηρίας στο χώρο της εργασίας Αρχή Ισότητας Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και Υπουργείο Οικονομικών Word File AKI44_2013_25092013.doc
2013/09/21 Α/Π 2655/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2655/2012 κατά του Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, αναφορικά με το χειρισμό αίτησης για καθορισμό δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Word File 2655_2012_18092013.doc
2013/09/18 Α/Π 738/2013, Α/Π 960/2013, Α/Π 1063/2013, Α/Π 1283/2013, Α/Π 1378/2013, Α/Π 1470/2013 και Α/Π 1472/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με ισχυρισμούς κακοποίησης αλλοδαπών από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) της Αστυνομίας κατά τη σύλληψη, κράτηση και απέλαση τους Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομία Word File ΕΚΘΕΣΗ_ΒΙΑ_ΥΑΜ_17_9final.doc
2013/09/17 A.K.I. 79/2011 και Α.Κ.Ι. 57/2012 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με την καταβολή επιδόματος μητρότητας σε περιπτώσεις τοκετού που επισυμβαίνει πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία του Αρχή Ισότητας Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΚΙ79_2011_ΑΚΙ57_2012_17092013.doc
2013/09/13 ΕΜΠ 3 Έκθεση αναφορικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο θάλαμο 14 του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθαλάσσας στις 30 Ιουλίου 2013 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΕΜΠ3_13092013.doc
2013/09/13 Α/Π 93/2013 Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανισμού για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας και την ποιότητα ζωής των χρόνιων ασθενών με αναπηρίες (με αφορμή την περίπτωση νεαρού ασθενή με τη νόσο του κινητικού νευρώνα που φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ) Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Υγείας και Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Word File 93_2013_13092013.doc
2013/09/13 Α/Π 61/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 61/2013 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, αναφορικά με παράνομες ενέργειες και αποφάσεις του Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Μαλούντας Word File 61_2013_13092013.doc
2013/09/10 Α/Π 754/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 754/2013 κατά του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για παράλειψη επανεξέτασης αίτησης για παραχώρηση τουρκοκυπριακών υποστατικών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών και Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας Word File 754_2013_10092013.doc
2013/09/05 Α/Π 645/2013 Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δυνάμει του άρθρου 6(3) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων) αναφορικά με την καθυστέρηση ανανέωσης άδειας παραμονής Ουκρανού υπηκόου και καθυστέρηση επανεξέτασης της αίτησης του για καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 645_2013_05092013.doc
2013/09/05 AYT 1/2013 και ΑΚΡ/ΑΥΤ 2/2013 Αυτεπάγγελτη τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς του Δήμου Πάφου σε σχέση με το τέμενος Κάτω Πάφου Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Πάφου και Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου Word File ΑΥΤ1_2013_05092013.doc
2013/09/05 Α/Π 168/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την επικοινωνία κρατούμενων, στις Κεντρικές Φυλακές, με δικηγόρο της επιλογής τους Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Φυλακών Word File 168_2013_05092013.doc
2013/08/30 Α/Π 1867/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1867/2012 κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, για παράλειψη της να επιληφθεί επικίνδυνης οικοδομής, η οποία αποτελεί αρχαίο μνημείο Β' πίνακα, δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Τμήμα Αρχαιοτήτων και Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Word File 1867_2012_30082012.doc
2013/08/29 ΑΚΙ 94/2011 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας κατά την πρόσβαση σε απασχόληση Αρχή Ισότητας Κέντρο Spa (εταιρεία) Word File ΑΚΙ94_2011_29082013.doc
2013/08/28 Α/Π 2367/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε σχέση με ετήσια υπηρεσιακή έκθεση αξιολόγησης Επίτροπος Διοικήσεως Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Word File 2367_2012_28082013.doc
2013/08/27 Α/Π 327/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό και τη διερεύνηση από την Αστυνομία υπόθεσης απόκρυψης τοκετού Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 327_2013_27082013.doc
2013/08/23 Α/Π 513/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 513/2013, αναφορικά με παράλειψη των συμπλεγμάτων σκυβάλων Παλιομετόχου, Πέρα Χωρίου Νήσου και Αρεδιού να προκηρύξουν προσφορές για εξασφάλιση υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σκυβάλων των κοινοτήτων που συμμετέχουν στα συμπλέγματα Επίτροπος Διοικήσεως Σύμπλεγμα Συλλογής Σκυβάλων Περιοχής Παλιομετόχου, Σύμπλεγμα Συλλογής Σκυβάλων Περιοχής Πέρα Χωρίου Νήσου, Λυμπιών και Αλάμπρας και Σύμπλεγμα Συλλογής Σκυβάλων Περιοχής Αρεδιού Word File 513_2013_23082013.doc
2013/08/08 ΑΚΙ 95/2012 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελια για απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου εξαιτίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση άδειας χωρίς απολαβές για τη φροντίδα νεογέννητου παιδιού Αρχή Ισότητας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File ΑΚΙ95_2012_08082013.doc
2013/08/08 Α/Π 1236/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. Α/Π 1236/2012 κατά του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ και του Υπουργείου Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ Word File 1236_2012_08082013.doc
2013/08/07 ΕΜΠ 2.07 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια Πέρα Χωρίου Νήσου στις 23 Ιουλίου 2013 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Αστυνομία Word File ΕΜΠ2_07_07082013.doc
2013/08/06 ΑΚΡ 37/2013 Τοποθέτηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με την κράτηση τρανσέξουαλ στις Κεντρικές Φυλακές Αρχή Κατά των Διακρίσεων Τμήμα Φυλακών Word File ΑΚΡ37_2013_06082013.doc
2013/08/06 Α/Π 152/2013 και Α/Π 361/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, εκ μέρους του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, για παροχή οικονομικής βοήθειας για αγορά τεχνικών μέσων, στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File 152_2013_361_2013_06082013.doc
2013/07/31 Α/Π 258/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σε σχέση με την απόφαση αποκοπής ποσού από δημόσιο βοήθημα Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 258_2013_31072013.doc
2013/07/31 Α/Π 1564/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτημάτων ζευγαριού, πολιτών τρίτης χώρας, για να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους και να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Word File 1564_2011_31072013.doc
2013/07/31 Α/Π 697/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 697/2012 κατά του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με καθυστέρηση εξέτασης αιτήματος για αποζημίωση λόγω επίταξης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς άμυνας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 697_2012_3107213.doc
2013/07/30 Α/Π 442/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως σχετικά με την κράτηση υπηκόου Σρι-Λάνκα, με μακρόχρονη παραμονή στη χώρα, μητέρας ενός παιδιού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 442_2013_30072013.doc
2013/07/30 Α/Π 2309/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό από το Υπουργείο Υγείας αιτήματος φορέα HIV/AIDS για μετακίνηση του σε άλλη ωρομίσθια θέση στα κρατικά νοσηλευτήρια Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2309_2010_30072013.doc
2013/07/29 Α/Π 768/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 768/2012, αναφορικά με καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να εξετάσει αιτήσεις για οριοθέτηση τεμαχίων Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File 768_2012_29072013.doc
2013/07/29 ΑΚΡ 60/2012 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την άρνηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας να επιτρέψει σε ευρωπαίο πολίτη που είναι εκλεγμένο μέλος του, να συνοδεύεται από διερμηνέα, κατά τη διάρκεια των συνεδριών του εν λόγω Συμβουλίου Αρχή Κατά των Διακρίσεων Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας Word File AKΡ60_2012_29072013.doc
2013/07/27 Α/Π 908/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κυκλοφορία της εφημερίδας «Πολίτης» εντός των Κεντρικών Φυλακών Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Φυλακών και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File 908_2012_27082013.doc
2013/07/03 ΑΚΡ 41/2013 Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δυνάμει του άρθρου 6(3) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων), αναφορικά με την κράτηση για το σκοπό της απέλασης Έλληνα υπηκόου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File ΑΚΡ41_2013_03072013.doc
2013/07/02 ΑΔ 3/2013 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως, ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το καθεστώς των οικιακών εργαζομένων στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΔ3_2013_02072013.doc
2013/06/28 Α/Π 1189/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη παροχή επιδόματος φροντίδας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε άτομα με αναπηρία στα άνω άκρα Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 1189_2012 280613.doc
2013/06/20 Α/Π 2512/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2512/2012 κατά του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε σχέση με την πρακτική που ακολουθείται στη διαδικασία πρόσληψης στη Δημόσια Υπηρεσία συζύγων Ελλαδιτών Αξιωματικών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και στην ΕΛ.ΔΥ.Κ. Επίτροπος Διοικήσεως Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File 2512_2012_20062013.doc
2013/06/20 Α/Π 869/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 869/2012 κατά του Δήμου Γερμασόγειας, αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης Επιστάτη Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Γερμασόγειας και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 869_2012_20062013.doc
2013/06/07 Α/Π 510/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 510/2013 κατά του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με ιδιωτική απασχόληση μέλους του προσωπικού του Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 510_2013_07062013.doc
2013/06/07 Α/Π 324/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 324/2012 κατά του Τμήματος Δασών, αναφορικά με το χειρισμό αίτησης για ανταλλαγή κρατικής δασικής ιδιοκτησίας με ιδιωτική ιδιοκτησία Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Δασών Word File 324_2012_07062013.doc
2013/06/04 Α/Π 2230/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το χειρισμό περίπτωσης αιτητή ασύλου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 2230_2012_04062013.doc
2013/05/23 Α/Π 511/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 511/2013, αναφορικά με παράλειψη της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, να προωθήσει την εξέταση αίτησης για οικονομική βοήθεια επιδιόρθωσης κατοικίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Word File 511_2013_23052013.doc
2013/05/17 Α/Π 1932/2010 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο που στρέφεται κατά του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σε σχέση με το χειρισμό των αιτημάτων για έκδοση άδειας παραμονής Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1932_2010_17052013.doc
2013/05/16 ΕΜΠ 2.13 Έκθεση αναφορικά με τις επισκέψεις που διενεργήθηκαν στο χώρο κράτησης μεταναστών στη Μενόγεια στις 14 Φεβρουρίου,3 και 19 Απριλίου 2013 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία και Υπουργείο Υγείας Word File ΕΚΘΕΣΗ_ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ_14_2_3_4_19_4.doc
2013/05/14 Α/Π 1343/2011 και Α/Π 549/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 1343/2011 και Α/Π 549/2012 κατά των Κοινοτικιών Συμβουλίων Βορόκληνης και Ξυλοφάγου, αντίστιχα, αναφορικά με τη μεταβίβαση της κατοχής υποστατικών που υδρεύονται από την κοινοτική υδατοπρομήθεια Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης και Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File 1343_2011_549.2012-14052012.doc
2013/05/10 ΑΚΡ 99/2011 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων, αναφορικά με την υποχρέωση διασφάλισης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες Αρχή Κατά των Διακρίσεων Τεχνική Επιτροπή Προσβασιμότητας Παραλιών, Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File ΑΚΡ99_2011.doc
2013/04/16 Α/Π 100/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. Α/Π 100/2013, σχετικά με την εξέταση αίτησης για παραχώρηση επιδόματος σε μονογονεϊκή οικογένεια Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών Word File 100_2013_16042013.doc
2013/04/16 Α/Π 1606/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1606/2011 κατά του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, σε σχέση με τη μεταχείριση μέλους του προσωπικού του Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Word File 1606_2011_16042013.doc
2013/04/08 Α/Π 295/2013 και A.K.I.131/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος αναπηρίας σε λήπτρια δημοσίου βοηθήματος Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File ΑΚΙΙ31_2011-295_2013_08042013.doc
2013/04/04 Α/Π 685/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 685/2011, για την απόφαση του Δήμου Λεμεσού να επιτρέψει την τοποθέτηση συμπιεστή σκυβάλων σε δημόσιο δρόμο Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Word File 685_2011_04042013.doc
2013/03/28 Α/Π 640/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 640/2010 κατά του Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, σε σχέση με μη εξέταση καταγγελιών Επίτροπος Διοικήσεως Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Word File 640_2010_8032013.doc
2013/03/28 Α/Π 1187/2012 και Α/Π 1188/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 1187/2012 και Α/Π 1188/2012 κατά του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε σχέση με το χειρισμό αιτημάτων για άδεια ασθενείας Επίτροπος Διοικήσεως Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Word File 1187_1188_2012_28032013.doc
2013/03/20 Α/Π 597/2012, Α/Π 1113/2012 και Α/Π 1289/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 597/2012, Α/Π 1113/2012 και Α/Π 1289/2012, αναφορικά με τη συμπεριφορά δημοσίων λειτουργών Επίτροπος Διοικήσεως Έπαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File 597_2012_1113_2012_1298_2012_20032013.doc
2013/03/11 ΑΚΡ/ΑΥΤ 3/2011 και ΑΚΡ/ΑΥΤ 1/2012 Αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την ανταπόκριση των σχολείων σε ρατσιστικά περιστατικά Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΡ_ΑΥΤ_3_2011_1_2012-12_11032013.doc
2013/03/05 Α/Π 2025/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την παραβίαση των προνοιών του περί της Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου και της Αρχής της Χρηστής Διοίκησης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2025_2011_050313.doc
2013/03/05 ΑΚΙ 143/2011 Έκθεση Αρχής Ισότητας για την καταγγελία με αρ. ΑΚΙ 143/2011 κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αναφορικά με την τοποθέτηση έγκυου εκπαιδευτικού στην Επαρχία Πάφου Αρχή Ισότητας Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File ΑΚΙ143_2011_05032013.doc
2013/02/28 Α.Κ.Ι.111/2011 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πρόσληψης Συνεργατών – Βοηθών Λειτουργών Στήριξης Παραγωγής – Υπηρεσία Εικονοληψίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Αρχή Ισότητας Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File AKI111_2011_28022013.doc
2013/02/27 Α/Π 1435/200 και άλλα Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού βεβαίωσης γάμου σε πολίτες τρίτων χωρών σε σχέση με το καθεστώς παραμονής τους και την πρόληψη εικονικών γάμων Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1435_09_2404_10_2488_10_27022013.doc
2013/02/26 Α.Κ.Ρ 125/2011 και άλλα Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων, αναφορικά με τη μη παροχή Δημοσίου Βοηθήματος σε οικογένειες γυναικών που είναι μονογονείς και υπήκοοι τρίτων χωρών, τα παιδιά των οποίων είναι Κύπριοι πολίτες Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΑΚΡ125_2011κα_26022013.doc
2013/02/21 Α/Π 512/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. Α/Π 512/2010 κατά του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με παράλειψη του Υπουργείου Υγείας να επιδιορθώσει/αντκαταστήσει μηχάνημα Επίτροπος Διοικήσεως Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και Υπουργείο Υγείας Word File 512_2010_21022013.doc
2013/02/21 Α/Π 1006/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργεια των γιατρών της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ Word File 1006_2010_21022013.doc
2013/02/20 Α/Π 1890/2012 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να εκδώσει ταξιδιωτικά έγγραφα σε παιδιά κατόχου συμπληρωματικής προστασίας για σκοπούς ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1890_2012_20032013.doc
2013/02/18 Α/Π 127/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως για το παράπονο με αρ. Α/Π 127/2011 κατά του Δήμου Ιδαλίου και, σε σχέση με παράνομη λειτουργία καμινιού κατασκευής και επεξεργασίας καρβούνων Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Ιδαλίου Word File 127_2011_18022013.doc
2013/02/18 ΕΜΠ 4.03 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στην ιδιωτική στέγη ¨Άγιος Χριστόφορος", στη Λευκωσία, στις 21 Δεκεμβρίου 2012 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 4_03_18022013.doc
2013/02/14 Α/Π 934/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 934/2011 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, αναφορικά με την κατανομή της δαπάνης για δημιουργία κοιμητηρίου Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβουλίου Βορόκληνης Word File 934_2011_14022013.doc
2013/02/01 ΕΜΠ 1.01 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές από 7 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουνίου 2012 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Τμήμα Φυλακών Word File ΕΚΘΕΣΗ_ΕΠΙΣΚΕΨΗ_7_11_6_2012.doc
2013/01/31 Α/Π 1561/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1561/2012, αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Γερμασόγειας Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Γερμασόγειας και Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1561_2012_31012013.doc
2013/01/31 ΑΚΡ 3/2013 Tοποθέτηση Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με την κράτηση τρανσέξουαλ σε αστυνομικά κρατητήρια Αρχή Κατά των Διακρίσεων Αστυνομία Word File ΑΚΡ3_2013_31012013.doc
2013/01/22 Δράση 4/2012 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File Τοποθ _4_12.doc
2013/01/16 Α.Κ.Ι. 89/2012 και Α/ Π 1310/2012 Έκθεσης Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα άτομα με αναπηρία που εργάζονται στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας Αρχή Ισότητας Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Word File AKI_89_2012_18012013.doc
2013/01/15 Α.Ι.Τ. 1 /2013 και Α.Κ.Ι. 1/2011 Τοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με τη δημοσίευση αγγελιών για θέσεις εργασίας που είτε απευθύνονται στο ένα μόνο φύλο είτε με τους όρους που θέτουν φωτογραφίζουν το ένα φύλο Αρχή Ισότητας - Word File AIT_1_2013AKI12011_15012013.doc
2013/01/03 Α/Π 894/2011 Ειδική Έκθεση (με βάση το εδάφιο (8) του άρθρου 6 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 μέχρι 2011) αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 894/2011, σε σχέση με τη μεταφορά και υποχρεωτική νοσηλεία ατόμων που εκτίουν ποινή φυλάκισης στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Τμήμα Φυλακών, Υπουργείο Υγείας Word File 894_2011_01012013.doc
2012/12/31 Α/Π 966/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη/καθυστέρηση διαβίβασης αίτησης του παραπονούμενου στον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, για να εξεταστούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά του από αυτόν Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 966_2012_31122012.doc
2012/12/28 ΕΜΠ 2.12 Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης Βασανιστηρίων αναφορικά με την επίσκεψη στα Αστυνομικά Κρατητήρια Λυκαβητού που διενεργήθηκε στις 28/12/2012 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File ΕΜΠ 2_12_28122012.pdf
2012/12/27 Α/Π 695/2012 & Α/Π 1411/2012 'Εκθεση Επιτρόπου Διοίκησεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με ΑΡ. Α/Π 695/2011 ΚΑΙ Α/Π 1411/2012 αναφορικά με τη λειτουργία εργοστασίων στην οικιστική περιχοή Πέρα Χωριό Νήσου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Word File 695_2012 _27122012.doc
2012/12/27 Α.Κ.Ι. 26/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου και λόγω κατάστασης υγείας σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Αρχή Ισότητας Τράπεζα Κύπρου Word File AKI_26_2008_27122012.doc
2012/12/27 Α.Κ.Ι. 97/2010 Έκθεση Αρχής Ισότητας κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File AKI 97 2010_27122012.doc
2012/12/19 Δράση 7/2012 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ποινική, σωφρονιστική και μετα- σωφρονιστική μεταχείριση των σεξουαλικά αδικοπραγούντων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας & Αστυνομία Word File Δράση_7_2012 _19122012.doc
2012/12/19 ΑYT 3/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θαλασσαιμικοί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File AYT_3_2011_14122012.doc
2012/12/12 Α/Π 2417/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, για καθυστέρηση εξέτασης αίτησης Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Word File 2417_2011_12122012.doc
2012/12/03 ΑΚΡ 97/2012 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΡ97_2012_03122012.doc
2012/11/29 Α.Κ.Ι. 117/2010 Έκθεση Αρχής Ισότητας κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την απόρριψη αιτήματος άνδρα εκπαιδευτικού για παραχώρηση άδειας απουσίας με πλήρεις απολαβές λόγω τοκετού της συζύγου του Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File AKI 117 2010-29112012.doc
2012/11/29 Α/Π 400/2010, Α/Π 468/2009, Α/Π 2523/2006, Α/Π 2211/2006, Α/Π 1661/2006, Α/Π 1379/2006, Α/Π 1372/2006, Α/Π 1063/2006, Α/Π 589/2009, Α/Π 1841/2007, Α/Π 1767/2007, Α/Π 213/2008, Α/Π 1967/2007, Α/Π 585/2006, Α/Π 1730/2007, Α/Π 1744/2007, και Α/Π 2317/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τη μεταχείριση ασθενών στα Κρατικά Ιατρικά Κέντρα: Συμπεριφορά Ιατρικού και Παραϊατρικού Προσωπικού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2317.2012κα-29112012.doc
2012/11/27 A/Π 2386/2011 Α/Π 1519/2012 Α/Π 1902/2012 Α/Π 1985/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσκόμματα που τίθενται από το Τμ. Φυλακών στην άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τους κρατούμενους και στην διερεύνηση των παραπόνων που υποβάλλονται στο Γραφείο μου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Τμήμα Φυλακών Word File 2386.2011κα -27112012.doc
2012/11/21 Α/Π 132/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοκήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Υπουργείου Εσωτερικών για παράλειψη του να προβεί σε ενέργεια, αναγκαία, για τη διευθέτηση της πώλησης τεμαχίων της σε ενδιαφερόμενο αγοραστή Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 132.2011-21112012.doc
2012/11/20 Α/Π 434/2011 & Α/Π 534/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο του κ. Γ. Γ. εναντίον του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την απόρριψη της αίτησης που υπέβαλε για παροχή οικονομικής βοήθειας για απόκτηση αναπηρικού αυτοκινήτου. Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Word File 434.2011-534.2012-20112012.doc
2012/11/20 ΑΚΡ 63/2011, ΑΚΡ 131/2011 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων για την ομοφοβία στην εκπαίδευση και το χειρισμό ομοφοβικών περιστατικών Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΡ63.2011-ΑΚΡ131.2011-20ΙΙ2012.doc
2012/11/16 Α/Π 1159/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατα του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας για την παράλειψη του να ενημερώσει την παραπονούμενη για εμπράγματο βάρος που επιβαρύνει διαμέρισμα που αγόρασε Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας Word File 1159.2011-16112012.doc
2012/11/15 Α/Π 892/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με απόρριψη αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας- Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File 892.2012-15112012.doc
2012/11/15 Α/Π 1194/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Σωτήρας αναφορικά με την απόρριψη προσφοράς για παροχή υπηρεσιών στην παραλιακή περιοχή Αγίας Θέκλας και αποδοχή προσφοράς άλλου προσώπου, το οποίο, όπως υποστηρίξε ο παραπονούμενος, είναι συγγενής του Δημάρχου Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Σωτήρας Word File 1194.2012-15112012.doc
2012/11/13 Α.Κ.Ι. 106/2010 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία ατόμου με αναπηρία για τη μη λήψη των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών για παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Αρχή Ισότητας ΚΕΠΑ Word File AKI 106 2010-13112012.doc
2012/10/31 Α/Π 42/2009 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με απόρριψη αίτησης για κάλυψη εξόδων θεραπείας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 42 2009-31102012.doc
2012/10/31 Δράση 3/2012 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με διενέργεια εξάτασης DNA για μεταναστευτικούς σκοπούς Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών Word File Τοποθ _3-12 31102012.doc
2012/10/30 Α/Π 974/2012 & Α/Π 1408/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την παραβίαση του Δικαιώματος της αναφοράς από το Υπουργείο Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 974.2012-1408.2012-30102012.doc
2012/10/25 Α/Π 567/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την μη αντικατάσταση της Λογοθεραπεύτριας που εξυπηρετούσε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 567 2011 25102012.doc
2012/10/25 Α/Π 1228/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με απόρριψη αίτησης κάλυψης ιατρικών εξόδων από το Υπουργείο Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1228.2010-25102012.doc
2012/10/25 Α/Π 1413/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου αναφορικά με καθυστέρηση εξέτασης αίτησης παραπονούμενου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου Word File 1413.2012-25102012.doc
2012/10/25 Α/Π 1823/2011 'Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με παράλειψη του να συμμορφωθεί με όρο γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής σε σχέση με τη Λίμνη Παραλιμνίου Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File 1823.2011-25102012.doc
2012/10/20 Α/Π 2412/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρακτική του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) να επιβάλλει αποχετευτικά τέλη σε (πρώην) ιδιοκτήτες τεμαχίων/οικοδομών μετά τη μεταβίβαση τους αντί στους νέους ιδιοκτήτες ή κατόχους Επίτροπος Διοικήσεως ΣΑΠΑ Word File 2412.2012-20102014.doc
2012/10/18 Α/Π 574/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την αντιμετώπιση ιατρικού περιστατικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Επίτροπος Διοικήσεως Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Υπουργείο Υγείας Word File 574.2011-18102012.doc
2012/10/15 Α/Π 1225/2012 , Α/Π 1263/2012, Α/Π 1354/2012 Α/Π 1376/2012, Α/Π 1402/2012, Α/Π 1425/2012, Α/Π 1839/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το εξεταστικό δοκίμιο στο μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις Παγκύπριες Εξετάσεις της σχολικής χρονιάς 2011-2012 Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 1225 2012κα-15102012.doc
2012/10/11 Α/Π 2230/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναφορικά με την απόρριψη αιτήματός για παραχώρηση αναπηρικού επιδόματος Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 2230 2010--11102012.doc
2012/10/10 ΑΠ 1565/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την μη ανταπόκριση του Δήμου Παραλιμνίου σε επιστολή πολίτη ο οποίος ζήτησε πληροφορίες για θέματα που θεωρούσε ότι ενέπιπταν στις αρμοδιότητες του Δήμου Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Παραλιμνίου Word File 1565.2011-10102012.doc
2012/10/10 ΕΜΠ 4.02 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στη Στέγη Ηλικιωμένων «ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑ» στο Τραχώνι στις 21 Αυγούστου 2012 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File ΕΜΠ4.02-10102012.doc
2012/10/08 Α/Π 2219/11, A/Π 2223/11, Α/Π 2293/11, Α/Π 544/12, Α/Π 1213/12, Α/Π 1414/12, Α/Π 1457/12, Α/Π 1657/12, A/Π 1895/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κράτηση των Σύριων υπηκόων Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων Word File 2219.2011-08102012.doc
2012/09/26 Α/Π 238/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με ενέργεια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για μείωση δημόσιου βοηθήματος Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 239.2011-26092012.doc
2012/09/26 Α/Π 609/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Παραλιμνίου σε σχέση με την παράλειψη του να επιληφθεί παράνομων οικοδομικών εργασιών Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Παραλιμνίου Word File 609.2011-26092012.doc
2012/09/25 ΕΜΠ 2.11 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων αναφορικά με επίσκεψη που διενεργήθηκε στα κρατητήρια Αγίας Νάπας στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File ΕΜΠ2.2011-25092012.doc
2012/09/21 ΑΚΡ 60/2009, ΑΚΡ 110/2009 ΑΚΡ 32/2011 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Αρχή Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δημόσιων νοσοκομείων έναντι αλλοδαπών Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας Word File ΑΚΡ 60 κ 110 2009 κ 32 2011-21092012.doc
2012/09/13 Α/Π 1951/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Αστυνομίας αναφορικά με την μη ανανέωση σύμβασης καθηγήτριας αγγλικών στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 1951.2012-13092012.doc
2012/09/12 Α/Π 2403/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού για καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για έκδοση άδεια οικοδομής Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File 2403.2011-12092012.doc
2012/09/07 Δράση 2/2012 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνσε σχέση με την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων και των προσώπων που λαμβάνουν μέρος σε αυτές από την Αστυνομία Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File Τοποθ _2-12_f 792012.doc
2012/08/30 Α/Π 919/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Παραλιμνίου αναφορικά με την παράλειψη τους να εξετάσουν καταγγελία για αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες και να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης τους Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου - Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Δήμος Παραλιμνίου Word File 919.2010-30082012.doc
2012/08/29 Α/Π 922/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με ενέργεια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να τερματίσουν δημόσιο βοήθημα Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 922.2012-29082012.doc
2012/08/28 Α/Π 2240/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Αραδίππου να αντιμετωπίσουν, δυνάμει της νομοθεσίας, την παράνομη αλλαγή της χρήσης αποθηκών, που βρίσκονται στην Αραδίππου παρά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας- Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Δήμος Αραδίππου Word File 2240.2011-28082012.doc
2012/08/24 Α/Π 270/2012, & Α/Π 1293/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράνομη κράτηση αλλοδαπού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 270.2012 -1293.2012-24082012.doc
2012/08/22 Δράση 1/2012 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό υπηρεσιακών όπλων από μέλη της Αστυνομίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File Δράση 01.2012-22082012 .doc
2012/08/22 Α/Π 2140/2011 & Α.Κ.Ι. 69/2012 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία εκπαιδευτικού λειτουργού της δημόσιας εκπαίδευσης για δυσμενή μεταχείριση λόγω αναπηρίας στο χώρο της εργασίας Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File 2140.2011- AKI69 2012-22082012.doc
2012/07/31 Α/Π 329/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου να προωθήσει τη διαδικασία επιστροφής απαλλοτριωθείσας περιουσίας Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου Word File 329.2012-31072012.doc
2012/07/31 Α/Π 1501/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης αναφορικά με καθυστέρηση στην εξέταση αίτησής για παραχώρηση άδειας παραμονής Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File 1501.2011-31072012.doc
2012/07/26 Α.Κ.Ι. 119/2011 & Α/Π 1558/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της απόφασης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες να μην εγκρίνει την παροχή επιδόματος φροντίδας τετραπληγίας από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File AKI 119.2011-26072012.doc
2012/07/25 Α/Π 189/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Αγλαντζιάς αναφορικά με το ύψος των τελών σκυβάλων για το έτος 2011 Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγλαντζιάς Word File 189.2012-25072012.doc
2012/07/23 AKΡ 38/2011 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων για την πρόσβαση των αναγνωρισμένων προσφύγων, δικαιούχων δημοσίου βοηθήματος, στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Αρχή Κατά των Διακρίσεων ΑΗΚ, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File ΑΚΡ38.2011-23072012.doc
2012/07/19 Α/Π 1786/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη συνέχιση κράτησης απορριφθέντα αιτητή ασύλου από το Ιράν Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1786.2011-19072012.doc
2012/07/18 Α/Π 499/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού αναφορικά με το χειρισμό αίτησης για παραχώρηση Δημόσιου Βοηθήματος Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ,Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File 499.2012-18072012.doc
2012/07/12 Α/Π 694/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναφορικά με αδικαιολόγητη απόρριψη αιτήματος για παραχώρηση ειδικής χορηγίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 694.2012-12072012.doc
2012/07/10 Α/Π 1616/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) αναφορικά με την παράλειψη του να ερευνήσει καταγγελία για παράβαση των όρων σύμβασης εταιρίας που ανέλαβε τη διενέργεια των υπεραστικών δρομολογίων Λεμεσού –Λευκωσίας Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Οδικών Μεταφορών Word File 1616.2011-10072012.doc
2012/07/09 Α/Π 2093/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, αναφορικά με την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για διαχωρισμό τεμαχίου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Word File 2093.2010-09072012.doc
2012/07/04 Α/Π 1134/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, να παρέμβουν για να αντιμετωπίσουν παράνομες οικοδομικές εργασίες σε τεμάχιο στο Ζύγι Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File 1134.2011-04072012.doc
2012/07/02 Α/Π 2302/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τον τερματισμό παροχής δημοσίου βοηθήματος λόγω συμβίωσης Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 2302.2010-02072012.doc
2012/06/29 ΑΚΡ 55/2010, ΑΚΡ 56/2010, ΑΚΡ 57/2010, ΑΚΡ 58/2010, ΑΚΡ 61/2010 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της ομοφοβικής ρητορικής Αρχή Κατά των Διακρίσεων Word File ΑΚΡ55.2010 κ.α.-29062012.doc
2012/06/28 Α/Π 1709/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη συμμετοχή ειδικών ιατρών στην εξάταση αιτημάτων για παροχές επαγγλεματικών βλαβών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλισέων Word File 1709.2011-28062012.doc
2012/06/27 ΑΚΙ 50/2011 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με τη λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αγωγής και Εκπαίδευσης Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΙ50.2011-27062012.doc
2012/06/06 Α/Π 2184/2011, Α/Π2245/2011 Α/Π 34/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου να επιστρέψει το 14% των τελών σκυβάλων το οποίο επέβαλε παράνομα το 2010 Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου Word File 2184.2011-06062012.doc
2012/06/05 Α/Π 1636/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας από μέρους των γιατρών της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File ΑΠ1636.2010-05062012.doc
2012/06/05 Α/Π 588/2012 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη σύλληψη και κράτηση οικιακής εργαζόμενης εν αναμονή της εξέτασης καταγγελίας της για εργατική διαφορά με τον εργοδότη της και με το χειρισμό της ίδιας της καταγγελίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 588.2012-05062012.doc
2012/05/29 Α.Κ.Ι. 30/2010 & Α.Ι.Τ 1/2012 Tοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες (παραπληγικών) σε αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα) Αρχή Ισότητας ΚΟΑ, ΚΟΠ Word File AKI 30 2010 AIT 1 2012-29052012.doc
2012/05/23 Α.Κ.Ι. 30/2012 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στους όρους της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Μορφωτικού Συμβούλου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File AKI30.2012-23052012.doc
2012/05/21 Α/Π 1687/2011 & Α/Π 2161/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του (τότε) Κοινοτικού Συμβουλίου Σωτήρας, το οποίο μετεξελίχτηκε στη συνέχεια σε Δήμο, αναφορικά με το ύψος των τελών σκυβάλων και της εισφοράς των κοινοτικών υπηρεσιών Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Σωτήρας Word File 1687.2011_2161.2011-21052012 .doc
2012/05/14 ΑΚΙ 138/2011 & AKI 139/2012 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με τη μοριοδότηση για σκοπούς προαγωγής των ανδρών εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑΚΙ138.2011και139.2011-14052012.doc
2012/05/11 Α/Π 704/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Αστυνομίας αναφορικά με το λόγο που δεν επέτρεψε την αξιολόγησή υποψήφιου στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, το Μάιο του 2011. Επίτροπος Διοικήσεως Αστυνομία Word File 704.2011-11052012.doc
2012/05/09 ΑΚΡ 74/2011 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με καταγγελία της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ (UNCHR) για το θέμα της νομικής εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File ΑΚΡ74.2011-09052012.doc
2012/05/04 Α/Π 2360/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την εμφάνιση των μαθητών στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File 2360.2010-04052012.doc
2012/04/30 Α/Π 2094/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, για την παράλειψη της να αντιμετωπίσει την παράνομη λειτουργία κέντρου αναψυχής Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File 2094.2011-30042012.doc
2012/04/27 Α/Π 1829/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας αναφορικά μετην ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντηρίου αυτοκινήτων εντός οικιστικής ζώνης Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File 1829.2010-27042012.doc
2012/04/25 ΑΚΡ 118/2011 & ΑΚΡ 129/2011 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την προώθηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μέσω του πολιτικού λόγου Αρχή Κατά των Διακρίσεων Word File ΑΚΡ118.2011-ΑΚΡ129.2011-25042012.doc
2012/04/09 Α/Π 1901/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για κάλυψη ιατρικών εξόδων και μη παροχή έγκαιρης ιατρικής φροντίδας από τους ιατρούς του Γ.Ν. Λεμεσού Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1901.2011-09042011.doc
2012/04/09 Α/Π 1261/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Αγίου Αθανασίου αναφορικά με παράλειψη του να λάβει μέτρα για παράνομες κατασκευές που ανεγέρθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Αγίου Αθανασίου Word File 1261.2011-09042012.doc
2012/04/09 Α/Π 2430/10 ,Α/Π 2445/10 Α/Π 2446/10 ,Α/Π 2447/10 Α/Π 2467/10, Α/Π 1728/11 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων των κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Φυλακών Word File 2430.2010-1728.2011-09042012.doc
2012/04/02 Α/Π 1617/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου αναφορικά με την ενέργεια της Αρχής να επανασυνδέσει το ηλεκτρικό ρεύμα σε υποστατικό Επίτροπος Διοικήσεως ΑΗΚ Word File 1617.2010-02042012.doc
2012/03/30 Α.Ι.Τ. 2/2011 Tοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την άρνηση του ΡΙΚ να προβάλει τηλεοπτικό φιλμ σχετικά με τη γυναικεία υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές του 2011 Αρχή Ισότητας ΡΙΚ Word File ΑΙΤ 2 2011-30032012.doc
2012/03/29 Α/Π 679/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κοινωνικοοικονομική στήριξη ατόμου με ψυχική ασθένεια Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 679.2011-29032011.doc
2012/03/27 Α/Π 1435/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την παράλειψη του να επιληφθεί έγκαιρα αιτήματος για ακύρωση απαλλοτρίωσης Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών Word File 1435.2010-27032012.doc
2012/03/26 Α.Κ.Ι. 80/2011 Έκθεση Αρχής Ισότητας κατά του Ιατροσυμβουλίου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με αρνητική σύσταση για άδειες ασθενείας Αρχή Ισότητας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ΑKI 80.2011-26032012.doc
2012/03/23 Α/Π 326/2009 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για παροχή δημοσίου βοηθήματος σε παιδιά με καρκίνο Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File 326.2009-23032012.doc
2012/03/14 Α/Π 904/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα αναφορικά με την παράλειψή του να απαντήσει σε επιστολή δημοτών Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα Word File 904.2011-14032012.doc
2012/03/14 Α/Π 2558/2009 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αναφορικά με ευνοιοκρατική μεταχείριση υπαλλήλου Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Word File 2558.2009-14032012.doc
2012/03/07 ΑΥΤ 1/2012 Αυτεπάγγελτη Έρευνα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με ισχυρισμούς για βιασμό νεαρού κρατούμενου στην Πτέρυγα Νεαρών των Κεντρικών Φυλακών Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Τμήμα Φυλακών Word File Τελ. ΑΥΤ.2 732012.doc
2012/02/29 Α/Π 2564/2010 & Α/Π 244/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμένων «Άγιος Μόδεστος», της Παγκύπριας Ομάδας Επαγγελματιών Αιγοπροβατοτρόφων «Η Ειλικρίνεια» και της Συντονιστικής Επιτροπής Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων εναντίον του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ότι επιτρέπει την παραγωγή και εμπορία τυριών που φέρουν την ονομασία «χαλλούμι», χωρίς αυτά να συνάδουν με τα πρότυπα για το «φρέσκο» και το «ώριμο χαλλούμι Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Word File 2564.2010-244.2011-29022012.doc
2012/02/22 Α/Π 2068/2010, A/Π 2371/2010 Α/Π 362/2011, Α/Π 419/2011,Α/Π 610/2011 Α/Π 671/2011, Α/Π 676/2011, Α/Π 733/2011 Α/Π 805/2011, Α/Π 818/2011, Α/Π 1800/2011 Α/Π 2007/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File 2068.2010κα-22022012.doc
2012/02/21 Α/Π 1194/2008, Α/Π 279/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με τη μισθοδοτική τοποθέτησή Λειτουργών Επίτροπος Διοικήσεως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Word File 279.2011κ1194.2008-21022012.doc
2012/02/14 ΕΜΠ 3 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Υγείας Word File ΕΜΠ3-14022012.doc
2012/02/14 Α/Π 875/2011, Α/Π 1026/2011, Α/Π 1192/2011, Α/Π 1757/2011,Α/Π 1809/2011 & Α/Π 2024/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, εκ μέρους του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, στην εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών Επίτροπος Διοικήσεως ΚΥΣΑΤΣ Word File 875.2011κα-14022012.doc
2012/02/07 Α.Κ.Ι. 9/2006 & Α.Κ.Ι.Α 1/2012 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με έμμεση διάκριση λόγω γλώσσας στη διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή Αρχή Ισότητας Έφορο Ασφαλίσεων Word File ΑΚΙ9.2006-ΑΚΙΑ1.2012-07022012.doc
2012/02/06 Α.Κ.Ι. 32/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας κατά την πρόσβαση σε θέση εργασίας στην Αστυνομία Αρχή Ισότητας Αστυνομία Word File AKI32.2008-06022012.doc
2012/01/31 Α/Π 304/2009, Α/Π 582/2011, Α/Π 699/2009, Α/Π 1364/2011, Α/Π 677/2009, Α/Π 114/2009 και Α/Π 975/2009 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λάρνακας, Λεμεσού, Λευκωσίας και Πάφου αναφορικά με την καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, Υπουργείο Εσωτερικών Word File 304.2009κα-31122012.doc
2012/01/30 AΚΡ 226/2008 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με διάκριση στη βάση εθνοτικής καταγωγής στα πλαίσια του περί Ενοικιοστασίου Νόμου¸ Αρχή Κατά των Διακρίσεων Word File ΑΚΡ226.2008-30012012.doc
2012/01/05 Α/Π 1866/2011, Α/Π 2093/2011 Α/Π 2208/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καταβολή τέλους διεκδικήσης θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού Word File 1866,2093,2208.2011-05012012.doc
2012/01/04 Α/Π 351/2011 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το χειρισμό καταγγελίας που υποβλήθηκε από μετανάστη εργαζόμενο για εργατικό ατύχημα Επίτροπος Διοικήσεως Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Αστυνομία Word File 351.2011-04012012.doc
2012/01/03 Α/Π 1052/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντακώμου και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού αναφορικά με την απόφαση τους για ανανέωση της άδειας χρήσης του κατασκηνωτικού χώρου Κάλυμνος Επίτροπος Διοικήσεως ΚΟΤ, Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντακώμου Word File 1052.2011-03012012.doc
2011/12/29 Α.Κ.Ι. 20/2011 και Α.Κ.Ι. 26/2011 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των παραπονούμενων από την Εθνική Φρουρά Αρχή Ισότητας Υπουργεί Άμυνας Word File AKI20_11_AKI_26_11_29122011.doc
2011/12/23 Α/Π 2310/2010 αναφορικά με την απόρριψη αιτήματος για κάλυψη εξόδων διάγνωσης στο εξωτερικό Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 2310_2010_23122011.doc
2011/12/22 Α.Κ.Ρ. ΤΟΠ 1/2011 Τοποθέτηση Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός συμφώνου συμβίωσης μεταξύ ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File AKR_TOP_1_2011_22122011.doc
2011/12/22 Α.Κ.Ι. 17/2011 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του παραπονούμενου από την Εθνική Φρουρά Αρχή Ισότητας Υπουργείο Άμυνας Word File AKI17_2011_22122011.doc
2011/12/21 Α/Π 1696/2008, Α/Π 209/2010, Α/Π 1033/2010, Α/Π 1889/2010, Α/Π 144/2011 και Α/Π 285/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την μη εφαρμογή Κλινικού Ελέγχου [Clinical Audit] στα Κρατικά Νοσηλευτήρια Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 1696_2008ka21122011.doc
2011/12/21 Α/Π 393/2009 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστέρηση στην εξέταση αίτησής για αναγκαστική απόκτηση δικαιώματος διόδου διαμέσου ιδιωτικών τεμαχίων Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου Word File 393_2009_21122011.doc
2011/12/20 Α/Π 1409/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αναθεώρηση του συστήματος εξέτασης καταγγελιών για παράνομη εργοδότηση Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Word File 1409_2010_20122011.doc
2011/12/16 ΕΜΠ 2.06 Έκθεση Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμειας στις 19 Οκτωβρίου 2011 Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Word File emp_2_06_16122011.doc
2011/12/12 Α/Π 1038/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιβολή του Δήμου Λεμεσού να επιβάλλει τέλη σκυβάλων στους ιδιοκτήτες και όχι στους ενοικιαστές διαμερισμάτων Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Λεμεσού Word File 1038_2011_12122011.doc
2011/12/11 Α/Π 1383/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση των κυλικείων του Λυκείου Αγ. Φυλάξεως, του Θεκλείου Γυμνασίου και του Γυμνασίου Νεάπολης για την περίοδο 1.9.2011 - 31.8.2014. Επίτροπος Διοικήσεως Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού Word File 1383_2011_01122011.doc
2011/12/02 Α/Π 2530/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη μη λήψη μέτρων σε σχέση με την παράνομη λειτουργία συνεργείου επισκευής οχημάτων εντός της οικιστικής περιοχής της κοινότητας Καλού Χωριού Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Word File 2530_2010_01122011.doc
2011/11/26 Α/Π 599/2007 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Φτερικουδιού Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και Κοινοτικό Συμβούλιο Φτερικουδιού Word File 599_2007_26112011.doc
2011/11/26 Α/Π 427/2010 και Α/Π 1038/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου Word File 427_2010_1038_2010_26112011.doc
2011/11/25 Α/Π 524/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας να παράσχει πληροφορίες/διευκρινίσεις στην παραπονούμενη σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία της Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας Word File 524_2011_25112011.doc
2011/11/21 Α/Π 2959/2007 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης Επίτροπος Διοικήσεως Εφόρος Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης Word File 2959_2007_21112011.doc
2011/11/15 Α/Π 882/2011 και Α/Π 133/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης Γραμματέα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής Word File 882_2011_1333_2011_15112011.doc
2011/11/14 Α.Κ.Ι. 88/2009 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία εκπαιδευτικού για παράβαση των προνοιών του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου οι οποίες ρυθμίζουν τις διευκολύνσεις για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες του παιδιού Αρχή Ισότητας Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File AKI88_2009_14112011.doc
2011/11/04 Α/Π 498/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για άρση των παρανομιών και της οχληρίας που υφίστανται στην περιοχή Nissi στην Αγία Νάπα και σχετίζονται με τη λειτουργία εστιατορίου Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου και Δήμος Αγίας Νάπας Word File 498_2011_04112011.doc
2011/10/07 ΑΚΡ 19/2011 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τον χειρισμό αιτήματος καταβολής σύνταξης χηρείας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αρχή Κατά των Διακρίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File AKP_19_2011_29072013.doc
2011/09/11 Α.Κ.Ι. 8/2010 Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με διάκριση λόγω εθνοτικής καταγωγής σε προαγωγές στις Κυπριακές Αερογραμμές Αρχή Ισότητας Κυπριακές Αερογραμμές Word File AKI8_2010_09112011.doc
2011/07/15 Α/Π 848/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραπονούμενη στην προσπάθεια ανάπτυξης τεμαχίου της στο Πισσούρι που θα επηρεαστεί από τη διάνοιξη δρόμου Επίτροπος Διοικήσεως Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File 848_2010.doc
2011/07/14 Α/Π 935/2010 και Α/Π 893/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απουσία υποστηρικτικών δομών για τα θύματα σεξουαλικής βίας Επίτροπος Διοικήσεως Υπουργείο Υγείας Word File 935_2010kai893_2011.doc
2011/04/11 Α/Π 2252/2008 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό της αίτησής για διαχωρισμό συνιδιόκτητου τεμαχίου στην Αγία Βαρβάρα Επίτροπος Διοικήσεως Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου Word File 2252_2008_04112011.doc
2010/06/7 Α.Κ.Ρ. 123/2009 Έκθεση της Αρχής κατά του Ρατσισμού και Διακρίσεων αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας για έλεγχο, σύλληψη, κράτηση και απέλαση μεταναστών με συνοπτικές διαδικασίες Φορέας ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων Αστυνομία Word File AKR123.2009.doc
09/01/2016 AKΡ ΤΟΠ 4/2016 Τοποθέτηση Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με κύρια ζητήματα που αφορούν τα intersex άτομα, από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή Κατά των Διακρίσεων Word File Μεταχείριση intersex ατόμων.doc
06/20/2019 Α.Α.Α.Δ. 2/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων Επίτροπος Διοικήσεως Acrobat Reader File Τοποθέτηση Επιτρόπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.pdf
Acrobat Reader File Position of the Commissioner on the occasion of World Refugee DayEN.pdf
04/08/2019 Α/Π 1637/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικ΄αμε το παράπονο με αρ. Α/Π 1637/2017 κατά της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Επίτροπος Διοικήσεως Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Acrobat Reader File ΑΠ1637.17.pdf
04/04/2016 A/Π 1461/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του Δήμου Γερμασόγειας να αντιμετωπίσουν πρόβλημα κατολισθήσεων από κρατικό τεμάχιο στη Γερμασόγεια που γειτνιάζει με ιδιωτικές κατοικίες Επίτροπος Διοικήσεως Δήμος Γερμασόγειας, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File ΑΠ 1461 15.doc
03/10/2016 Α/Δ 4/2016 Δημόσια Τοποθέτηση της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση αναφορικά με την ευθύνη πελατών των σεξουαλικών υπηρεσιών από θύματα εμπορίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File AD4_2016_10032016.doc
02/09/2016 Α.Σ.Α. 1/2016 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σχολικού συνοδού σε μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File ASA1_2016_09022016.docΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα