Κάθε σύγχρονο κράτος δικαίου πλαισιώνεται από μηχανισμούς ελέγχου, λογοδοσίας, διαφάνειας και εξισορρόπησης, που να είναι ικανοί να ελαχιστοποιούν τα κρούσματα αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσίας και καταπίεσης του πολίτη. Έναν τέτοιο μηχανισμό αποτελεί και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman), που σε πολύ γενικές γραμμές μπορεί να περιγραφεί ως εξωδικαστικός μηχανισμός ελέγχου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και περισσότερα
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Kατά των Διακρίσεων Αρχή Ισότητας Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Aναπηρία Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

19/10/2016 Συνάντηση εργασίας (peer-to-peer) με θέμα "Ενισχύοντας τη θέση των κυπριακών αρχών στην εφαρμογή των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την νομική αναγνώριση των διεμφυλικών προσώπων"
  18/10/2016 Ανάγκη για θεσμοθέτηση πλαισίου προστασία δικαιωμάτων των διεμφυλικών προσώπων
  10/10/2016 Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συζήτηση με θέμα "Σύμφωνο συμβίωσης και υιοθεσία κάτω από το Σύμφωνο"
  10/10/2016 Παρουσίαση Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε εκδήλωση με θέμα "Ψυχική υγεία και Στίγμα"
  08/10/2016 Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων για το ρατσισμό σε συνέδριο με θέμα «Βήματα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς»
  07/10/2016 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου σε εκδήλωση/ διάλεξη στο Προεδρικό Μέγαρο με θέμα τον αυτισμό
  06/10/2016 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  04/10/2016 Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήριο για τη βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη
  03/10/2016 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στα εγκαίνια γηπέδου πολλαπλών χρήσεων του Kαταφυγίου Aσυνόδευτων Ανηλίκων Home for Hope
  30/09/2016 Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εναρκτήρια συνάντηση της Διατμηματικής Ομάδας Εργασίας για την ένταξη των αιτητών ασύλου και των προσφύγων
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

2016/23/09 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014 , αναφορικά με την παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιχωρίου Ορεινής να μου παραθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του, σε σχέση με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 612/2014, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού επιστολών
  2016/09/29 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το θεσμό των Κοινοταρχών στις ενορίες των Δήμων
  2016/09/28 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονο κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα , για εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας
  2016/09/28 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο για μη καταβολή των μισθών που αντιστοιχούν σε αναδρομικό διορισμό υπαλλήλου στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
  2016/09/23 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών που επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια στους κατόχους περιουσίας στα όρια τους δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου
  2016/09/14 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για έκδοση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου/ ταξιδιωτικού εγγράφου σε ανήλικα παιδιά στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν διαμένουν μαζί
  2016/09/14 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014, αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Εξωτερικών να παραθέσει στοιχεία που του ζητήθηκαν, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού επιστολών
  2016/09/12 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για ρατσιστική και παρενοχλητική συμπεριφορά στην εργασία, από ιδιωτική εταιρεία, εξαιτίας της οποίας ο εργαζόμενος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση (διάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής)
  2016/09/09 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα διευκολύνσεων για τη φροντίδα νεογέννητου παιδιού και την ανάγκη κατοχύρωσης της άδειας πατρότητας ως μέτρου προαγωγής της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
  2016/09/06 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αίτηση που εκκρεμεί για επτά περίπου χρόνια στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας και αφορά στο καθορισμό δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου που βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο
  2016/09/06 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την απόφαση τερματισμού του Στεγαστικού Σχεδίου που αφορά στην παραχώρηση σε δικαιούχους εκτοπισθέντες οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς
 
Υποβολή Παραπόνου
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως
Εκστρατεία ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα Μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;'
Η Ευρώπη σου
Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς