Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου με θέμα «Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»


Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου με θέμα «Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»
Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης «Κοινοτικής Αστυνόμευσης» με διάλεξη με θέμα «Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός», στις 25 Απριλίου 2018