Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Σεμινάριο με θέμα "Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ε.Ε."


Σεμινάριο με θέμα "Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ε.Ε."
Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως κ. Γιώργος Κρασσάς και ο Λειτουργός Α' του Γραφείου κ. Γιώργος Κακότας συμμετείχαν σε σεμινάριο με θέμα "Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ε.Ε.", το οποίο διοργανώθηκε από το δίκτυο trESS και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία.