Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση με θέμα τις διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές


Παρουσίαση με θέμα τις διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Θέκλα Δημητριάδου παρουσίασε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick το ζήτημα των διακρίσεων στη βάση του σεξουαλικού προανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, μέσα από την εμπειρία και τις παρεμβάσεις του Γραφείου.

Η παρουσίαση έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, το οποίο παρακολουθείται από απόφοιτους των επιστημών της αγωγής και της νοσηλευτικής.