Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε φοιτητές των Πολιτικών Επιστημών με θέμα τις διακρίσεις


Διάλεξη του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε φοιτητές των Πολιτικών Επιστημών με θέμα τις διακρίσεις
Στις 5 Νοεμβρίου 2015 ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας έκανε διάλεξη σε φοιτητές των Πολιτικών Επιστημών του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατόπιν πρόσκλησης από Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος, με θέμα «Διακρίσεις, Ισότητα, Ρατσισμός»