Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Σεμινάριο για την αντιμετώπιση ατόμων με βίαιη συμπεριφορά


Σεμινάριο για την αντιμετώπιση ατόμων με βίαιη συμπεριφορά
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Αντιμετωπίζοντας άτομα με βίαιη συμπεριφορά", το οποίο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία μς τους Νορβηγούς εταίρους του ΣΠΑΒΟ και περιλάμβανε παρουσιάσεις με τους τρόπους χειρισμού, τους τρόπους προσέγγισης και τις τεχνικές που αναπτύσσονται στη Νορβηγία και συζήτηση για τους τρόπους εφαρμογής ανάλογων δράσεων και πρακτικών στην Κύπρο.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.