Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση από Λειτουργό της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε μαθητές του Grammar School με θέμα την ομοφοβία


Παρουσίαση από Λειτουργό της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε μαθητές του Grammar School με θέμα την ομοφοβία
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Μελίνα Τριγγίδου μίλησε σε μαθητές του Grammar School για το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και την ομοφοβία, μετά από σχετική πρόσκληση του σχολείου, στις 19 Νοεμβρίου 2014.