Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Κοινωνικές/εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»


Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Κοινωνικές/εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»
Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου, παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Κοινωνικές/εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός», στα πλαίσια του Προγράμματος Εκπαίδευσης Κοινοτικής Αστυνόμευσης που διοργανώθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2017.