Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία σε νομικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία σε νομικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες
Στις 24 Νοεμβρίου 2015 η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων των ΑμεΑ Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε νομικό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξελλες.

Στο συνέδριο λειτούργησαν ομάδες εργασίας (workshops) με θεματικές που περιλάμβαναν τη συμφίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, την παροχή εύλογων προσαρμογών σε ΑμεΑ στην απασχόληση και την παροχή εύλογων προσαρμογών σε τομείς εκτός της απασχόλησης (εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, στέγαση, αγαθά και υπηρεσίες κλπ).

Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία σε νομικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία σε νομικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word24112015.docx