Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Ομιλία Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτική συνάντηση νέων με θέμα "The "Change Game": Promoting intercultural awareness and cooperation towards fighting against marginalization and promoting social inclusion and equal opportunities of the LGBT community in Europe"


Ομιλία Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτική συνάντηση νέων με θέμα "The "Change Game": Promoting intercultural awareness and cooperation towards fighting against marginalization and promoting social inclusion and equal opportunities of the LGBT community in Europe"
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Ζηναίδα Ονουφρίου, μίλησε σε εκπαιδευτική συνάντηση νέων με θέμα "The "Change Game": Promoting intercultural awareness and cooperation towards fighting against marginalization and promoting social inclusion and equal opportunities of the LGBT community in Europe", η οποία διοργανώθηκε από την Οργάνωση Ambassadors of Change, στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία, στις 2 Οκτωβρίου 2014.

Στην εκπαιδευτική συνάντηση συμμετείχαν 35 νέοι από Βουλγαριά, Κύπρο, Ιταλία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Η χρηματοδότηση της δράσης έγινε από το Πρόγραμμα Erasmus+ και αφορά σε νέους εργαζόμενους, εκπαιδευτές, νέους ηγέτες, διαχειριστές έργων και νέους σε κέντρα λήψης αποφάσεων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2102014.pdf