Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε διήμερο εργαστήρι κατάρτισης εκπαιδευτών για σκοπούς ανάδειξης και εντοπισμού των εγκλημάτων μίσους


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε διήμερο εργαστήρι κατάρτισης εκπαιδευτών για σκοπούς ανάδειξης και εντοπισμού των εγκλημάτων μίσους
Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2015, η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε διήμερο εργαστήρι κατάρτισης εκπαιδευτών, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, στα πλαίσια του έργου “Together! Empowering civil society and Law Enforcement Agencies to make hate crimes visible”.

Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη, συμμετέχει η Αρχή Κατά των Διακρίσεων ως συνεργαζόμενος εταίρος της ΚΙΣΑ, η οποία έχει την ευθύνη διεκπεραίωσής του στην Κύπρο. Το έργο στοχεύει, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός εκτενούς κι ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της ικανότητας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και της κοινωνίας των πολιτών στον εντοπισμό και αναφορά των εγκλημάτων μίσους, ως πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών και της συνεπακόλουθης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε διήμερο εργαστήρι κατάρτισης εκπαιδευτών για σκοπούς ανάδειξης και εντοπισμού των εγκλημάτων μίσους Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε διήμερο εργαστήρι κατάρτισης εκπαιδευτών για σκοπούς ανάδειξης και εντοπισμού των εγκλημάτων μίσους Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε διήμερο εργαστήρι κατάρτισης εκπαιδευτών για σκοπούς ανάδειξης και εντοπισμού των εγκλημάτων μίσους