Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις σε μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και Αστυνομικούς της Γειτονιάς με θέμα "Κοινωνικές/ Εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός"


Διαλέξεις σε μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και Αστυνομικούς της Γειτονιάς με θέμα "Κοινωνικές/ Εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός"
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Κάλια Καμπανελλά, παρουσίασε δύο δίωρες διαλέξεις σε μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και Αστυνομικούς της Γειτονιάς, με θέμα "Κοινωνικές/ Εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός".

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου στις 9 Ιουλίου 2013 και 30 Μαίου 2014.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση για ρατσισμό σε Αστυνομικούς της Γειτονιάς 30.5.14.pdf