Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό νομικό σεμινάριο του Equinet


Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό νομικό σεμινάριο του Equinet
Ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων Άριστος Τσιάρτας παρακολούθησε εκπαιδευτικό νομικό σεμινάριο (Equinet High Level Legal Training) που έγινε στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου 2014 και το οποίο απευθυνόταν σε διευθυντικά στελέχη των Αρχών μελών του δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. Equinet.