Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Equinet με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Equinet με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Ζηναΐδα Ονουφρίου συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. Equinet που έγινε στη Στοκχόλμη στις 17 και 18 Ιουνίου 2014 και αφορούσε σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων.