Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις σε Λοχίες της Αστυνομίας με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"


Διαλέξεις σε Λοχίες της Αστυνομίας με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"
Οι Λειτουργοί της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Μαρία Τσότση και κ. Νάσια Διονυσίου παραχώρησαν δύο διαλέξεις, με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση", σε Λοχίες της Αστυνομίας.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, στις 9 Οκτωβρίου 2013 και 6 Φεβρουαρίου 2014, αντίστοιχα.