Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση/ Διάλεξη από Λειτουργούς της Αρχής Κατά των Διακρίσεων στην Αγγλική Σχολή με θέμα "Combating Discrimination in and through education"


Παρουσίαση/ Διάλεξη από Λειτουργούς της Αρχής Κατά των Διακρίσεων στην Αγγλική Σχολή με θέμα "Combating Discrimination in and through education"
Οι Λειτουργοί της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Νάσια Διονυσίου και κ. Ζηναίδα Ονουφρίου, παρουσίασαν τις βασικές αρχές σε σχέση με το θέμα "Combating discrimination in and through education" σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη της Αγγλικής Σχολής.

Η τρίωρη παρουσίαση διενεργήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Αγγλικής Σχολής προς την Αρχή κατά των Διακρίσεων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat26052015.pdf