Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο στο Παρίσι με θέμα τις Αρχές Ισότητας και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο στο Παρίσι με θέμα τις Αρχές Ισότητας και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε σεμινάριο με τίτλο “Equality Bodies and the new freedom of movement Directive – challenge or opportunity?”, το οποίο διοργάνωσε το Δίκτυο Equinet και ο Defenseur des droits της Γαλλίας στο Παρίσι, στις 8 Δεκεμβρίου 2015.

Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο στο Παρίσι με θέμα τις Αρχές Ισότητας και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο στο Παρίσι με θέμα τις Αρχές Ισότητας και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο στο Παρίσι με θέμα τις Αρχές Ισότητας και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο στο Παρίσι με θέμα τις Αρχές Ισότητας και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών