Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσιάσεις σε Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία για τις διακρίσεις


Παρουσιάσεις σε Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία για τις διακρίσεις
Οι Λειτουργοί της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Νάσια Διονυσίου και κ. Ζηναϊδα Ονουφρίου, συμμετέχουν ως εκπαιδεύτριες στο Πρόγραμμα Βασικής Κατάρτισης που παρέχει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στους Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία, παρουσιάζοντας το θέμα της αντιμετώπισης των διακρίσεων, με έμφαση στο θεσμικό ρόλο του Γραφείου στην προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση για αντιμετώπιση διακρίσεων σε νεοεισερχόμενους ΔΥ01012010.pdf