Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με παρουσίαση σε σεμινάριο του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με παρουσίαση σε σεμινάριο του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας
Λειτουργός του Γραφέιου μας συμμετείχε με παρουσίαση σε σεμινάριο του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας με θέμα "Τα έμφυλα στερεότυπα στο χώρο εργασίας και η αντιμετώπιση τους", το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2017.