Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού Α' σε σεμινάριο του Equinet για σκοπούς στήριξης των Αρχών Ισότητας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων


Συμμετοχή Λειτουργού Α' σε σεμινάριο του Equinet για σκοπούς στήριξης των Αρχών Ισότητας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων




Ο Λειτουργός Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως κ. Γιώργος Κακότας συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Helping equality bodies to apply for and use EU funds» που διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. Equinet, με τη στήριξη της Επιτροπής για την Προστασία κατά των Διακρίσεων της Βουλγαρίας (Commission for Protection against Discrimination).

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2015.

Στόχοι του σεμιναρίου ήταν:
- η συζήτηση για τις προκλήσεις που προκύπτουν όταν οι Αρχές Ισότητας υποβάλουν αιτήσεις για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις,
- η καθοδήγηση ως προς την υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα και
- η καθοδήγηση των Αρχών Ισότητας για δημιουργία κοινοπραξιών με άλλες Αρχές Ισότητας και οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει πλέον πλούσια εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων και υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, με τελευταία τη χρηματοδότηση που έλαβε το Γραφείο στα πλαίσια του προγράμματος PROGRESS μέσω του οποίου υλοποιούνται δράσεις με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών.

Συμμετοχή Λειτουργού Α' σε σεμινάριο του Equinet για σκοπούς στήριξης των Αρχών Ισότητας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων Συμμετοχή Λειτουργού Α' σε σεμινάριο του Equinet για σκοπούς στήριξης των Αρχών Ισότητας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3092015.pdf