Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα "Not on Our Watch! Equality Bodies Fighting Hate Speech"


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα "Not on Our Watch! Equality Bodies Fighting Hate Speech"
H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμετείχε σε σεμινάριο με θέμα "Not on Our Watch! Equality Bodies Fighting Hate Speech" που συνδιοργανώθηκε από το Equinet και το National Office against Racial Discrimination (UNAR).

Το σεμινάριo πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Νοεμβρίου 2018, στη Ρώμη.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα