Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Equality Law for Everyone: Challenges Ahead”


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Equality Law for Everyone: Challenges Ahead”
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: “Equality Law for Everyone: Challenges Ahead”, το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, στις 26 Νοεμβρίου 2012.