Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμέτοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση»


Συμμέτοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση»
Η Λειτουργός του Γραφείου κ. Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Επισυνάπτεται και το σχετικό πρόγραμμα.