Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία στην «Ημερίδα Πυρήνα Μάθησης Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας»


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία στην «Ημερίδα Πυρήνα Μάθησης Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας»
Στις 28 Απριλίου 2017, η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, κ. Κατερίνα Χαρίτου, συμμετείχε με παρουσίαση στην Ημερίδα Πυρήνα Μάθησης Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας με θέμα «Τα δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών» η οποία απευθυνόταν στο προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Η παρουσίαση είχε τίτλο «Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Ψυχικά Ασθενείς».