Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στο 8ο Σεμινάριο των Λειτουργών - Συνδέσμων (Liaison Officers) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ombudsmen


Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στο 8ο Σεμινάριο των Λειτουργών - Συνδέσμων (Liaison Officers) του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Ombudsmen





Στις 24-26 Ιουνίου 2012, ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως κ. Γιώργος Π. Κρασσάς, συμμετείχε στο 8ο Σεμινάριο των Λειτουργών - Συνδέσμων (Liaison Officers) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ombudsmen, που έγινε στο Στρασβούργο.