Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εργαστήρια με θέμα "Αποτελεσματική Επικοινωνία & Χειρισμός Δύσκολων Περιπτώσεων"


Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εργαστήρια με θέμα "Αποτελεσματική Επικοινωνία & Χειρισμός Δύσκολων Περιπτώσεων"
Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2013, διοργανώθηκαν τριήμερα εργαστήρια με συμμετοχή του προσωπικού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα "Αποτελεσματική Επικοινωνία & Χειρισμός Δύσκολων Περιπτώσεων".

Κύριοι στόχοι του εργαστηρίου ήταν να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες:
- Να αναγνωρίσουν και να μπορούν να καταλαβαίνουν τους δύσκολους ανθρώπους
- Να ασκήσουν αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης του εαυτού τους
- Να αναπτύξουν συναισθηματική ικανότητα για τη διαχείριση δύσκολων ανθρώπων
- Να μάθουν στρατηγικές χειρισμού διαφορετικών τύπων δύσκολων ανθρώπων