Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις Λειτουργών του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»


Διαλέξεις Λειτουργών του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»
Οι Λειτουργοί του Γραφείου Έλενα Καρεκλά και Θέκλα Δημητριάδου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις».

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου 2019 αντίστοιχα και απευθύνονταν σε δόκιμους Αστυνομικούς.