Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη σε διήμερο σεμινάριο για την Καταπολέμηση της Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Διάλεξη σε διήμερο σεμινάριο για την Καταπολέμηση της Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Η Λειτουργός του Γραφέιου Ζηναΐδα Ονουφρίου συμμετείχε με διάλεξη σε διήμερο σεμινάριο για την Καταπολέμηση της Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2019, στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.