Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"


Διάλεξη σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"
Στις 26 Μαϊου 2014 η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κάλια Καμπανελλά, έδωσε διάλεξη με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων", σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας, στα πλαίσια Προγράμματος Εκπαίδευσης Ανώτερων Αξιωματικών σε Γνωστικά Αντικείμενα της Νέας Προσέγγισης Αστυνόμευσης.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.