Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet για θέματα ισότητας φύλου


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet για θέματα ισότητας φύλου
Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet για θέματα Ισότητας Φύλου (Gender Equality), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2019, στη Λισαβόνα.