Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο


Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο
Στις 22 Οκτωβρίου 2015 ο Προϊστάμενος της Αρχής κατά των Διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας μίλησε στο Επαρχιακό Σεμινάριο της ΠΟΕΔ Λευκωσίας με θέμα «Ταξίδι με προορισμό: Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες στο Σχολείο: Καλές πρακτικές».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικού (5η Οκτωβρίου) και είχε ως στόχο την αποσαφήνιση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την ομαλή ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στο χώρο της εκπαίδευσης και την εισήγηση καλών πρακτικών διαχείρισης της διαφορετικόητας και καταπολέμησης του ρατσισμού στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία της Κύπρου.

Στο σεμινάριο συμμετείχε και η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Θέκλα Δημητριάδου.

Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat22102015.pdf