Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Εργαστήριο για το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών


Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Εργαστήριο για το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών
Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Κατερίνα Χαρίτου παρουσίασε το ευρωπαϊκό και κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, σε Εργαστήριο με θέμα "Χάσμα Αμοιβών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών και η Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στον Κοινωνικό Διάλογο", το οποίο διοργανώθηκε από το ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΝΕΚ – ΠΕΟ, στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2016.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρόγραμμα εργαστηρίου για χάσμα αμοιβών 26-27.10.2016.docx