Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσιάσεις με θέμα "Διακρίσεις/ Ρατσιστικές Συμπεριφορές" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια


Παρουσιάσεις με θέμα "Διακρίσεις/ Ρατσιστικές Συμπεριφορές" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια
Από τις 25 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Κάλλια Καμπανελλά παρουσίασε διάλεξη με θέμα "Διακρίσεις/ Ρατσιστικές Συμπεριφορές" στο πλαίσιο επαναληπτικού προγράμματος εκπαίδευσης Ειδικών Αστυνομικών που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία.

Η ίδια διάλεξη επαναλήφθηκε, επιπλέον, στις 19 και στις 27 Μαρτίου 2014.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat28022014.pdf