Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στο ολοήμερο πρόγραμμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία» για Γραμματειακούς Λειτουργούς


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στο ολοήμερο πρόγραμμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία» για Γραμματειακούς Λειτουργούς
Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο ολοήμερο πρόγραμμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία» για Γραμματειακούς Λειτουργούς, που διοργανώθηκε στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στις 8 Φεβρουαρίου 2018.