Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε σεμινάριο με θέμα “Expert Seminar on Social Inclusion & Active Citizenship”


Συμμετοχή Λειτουργού Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε σεμινάριο με θέμα “Expert Seminar on Social Inclusion & Active Citizenship”
Ο Λειτουργός Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Γιώργος Κακότας παρακολούθησε το σεμινάριο με θέμα “Expert Seminar on Social Inclusion & Active Citizenship”, που έγινε στη Λισαβόνα, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2012.