Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Σεμινάριο/εργαστήριο αναφορικά με τον "Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων"


Σεμινάριο/εργαστήριο αναφορικά με τον "Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων"
Στις 7 Νοεμβρίου 2014 και την 1 Ιουλίου 2015, η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νάσια Διονυσίου, συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια σε τετράωρο σεμινάριο/εργαστήριο αναφορικά με τον "Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων".

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πρόγραμμα Κατάρτισης Διοικητικών Λειτουργών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Περισσότερα για τον "Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων» εδώ.