Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του International Ombudsman Institute (ΙΟΙ)


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του International Ombudsman Institute (ΙΟΙ)


H Λειτουργός του Γραφείου Αντωνία Κυριακίδου, συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο διοργανώθηκε από το International Ombudsman Institute (ΙΟΙ) για τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης Βασανιστηρίων (NPM) με θέμα «Δεξιότητες και τεχνικές επικοινωνίας».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 25 – 27 Σεπτεμβρίου 2017, στη Βιέννη.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του International Ombudsman Institute (ΙΟΙ)