Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία για το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας


Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία για το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας
Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου πραγματοποίησε παρουσίαση στην Αστυνομική Ακαδημία για το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2019.