Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ENNHRI με θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες)


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ENNHRI με θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες)
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες, Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ENNHRI που πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Νοεμβρίου 2016 στο Βερολίνο, με θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες)