Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου, παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», σε Αστυνομικούς που εκτελούν καθήκοντα πεζών περιπολιών

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2018, στην Αστυνομική Ακαδημία.