Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα "Εκπαιδευτική Ημερίδα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016"


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα "Εκπαιδευτική Ημερίδα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016"
Στις 22 και 23 Ιουνίου 2017, η Λετουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε σεμινάριο με θέμα "Εκπαιδευτική Ημερίδα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016".

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.