Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Χειρισμός Κρατουμένων»


Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Χειρισμός Κρατουμένων»
Η Λειτουργός του Γραφείου Κάλια Καμπανελλά, παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Χειρισμός Κρατουμένων», σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στα Αστυνομικά Κρατητήρια Λακατάμιας.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2017, στην Αστυνομική Ακαδημία.