Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα "Using Communications to tackle Under-reporting"


Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα "Using Communications to tackle Under-reporting"
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχε σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet, με θέμα "Using Communications to tackle Under-reporting".

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ακολουθήθηκαν διαδραστικές μέθοδοι εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών (εργαστήρια, World Café συζητήσεις, παρουσιάσεις) σε θέματα που σχετίζονται με το Under-reporting (UR) των διακρίσεων και πιο συγκεκριμένα:

- Παρουσίαση ποσοτικής κοινωνιολογικής έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. - FRA για την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων στη δικαιοσύνη

- Παρουσιάσεις καλών πρακτικών επικοινωνίας που ακολουθήθηκαν από κάποιους οργανισμούς και τι αποτέλεσμα είχαν σε σχέση με το UR

- Συζητήσεις για μέτρα καταπολέμησης του UR μέσα από
o την παροχή γνώσης για τα δικαιώματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις
o την ανάπτυξη εμπιστοσύνης για άσκηση των δικαιωμάτων
o την καλλιέργεια κουλτούρας δικαιωμάτων στην ευρύτερη κοινωνία

- Εργαστήρια για
o τη γλώσσα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία με το κοινό-στόχο
o την ανάπτυξη αμοιβαίας εκπαίδευσης του οργανισμού με την ομάδα-στόχο
o τη χρήση συνδέσμων
o την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους οργανισμούς/ φορείς για καλύτερη επικοινωνία

- Εργαστήριο για τα κριτήρια και τις μεθόδους αποτελεσματικής συμβολής στην καλλιέργεια κουλτούρας δικαιωμάτων στην κοινωνίαΤο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2012, στη Μάλτα.

Μετά το πέρας της διήμερης εκπαίδευσης, η Λειτουργός συμμετείχε, στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet για θέματα Επικοινωνίας, κατά την οποία αποφασίστηκε η ετοιμασία του Εγχειριδίου με τίτλο "Tackling the "Known Unknown": How Equality Bodies can adress Under-reporting of Discrimination through Communications". Η Λειτουργός συμμετείχε στην ετοιμασία του Εγχειριδίου, με τη συγγραφή του πρώτου Κεφαλαίου, με τίτλο «Defining and Understanding Under-Reporting».

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα