Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε σεμινάριο με θέμα "Αναπηρία και σεξουαλικότητα"


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε σεμινάριο με θέμα "Αναπηρία και σεξουαλικότητα"
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, Κατερίνα Χαρίτου, συμμετείχε στο «Πρώτο Σεμινάριο Ενιαίας Εκπαίδευσης Χειμερινού Εξαμήνου» του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «Αναπηρία και Σεξουαλικότητα».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου και η παρουσίαση έγινε από την κ. Χαρούλα Ματθαίου, Ψυχολόγο και Εκπαιδεύτρια του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.