Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Εργαστήρι δημόσιων και δημοτικών λειτουργών πρώτης γραμμής της Επαρχίας Λευκωσίας με θέμα «Έγκαιρος εντοπισμός και παραπομπή υποθέσεων εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων»


Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Εργαστήρι δημόσιων και δημοτικών λειτουργών πρώτης γραμμής της Επαρχίας Λευκωσίας με θέμα «Έγκαιρος εντοπισμός και παραπομπή υποθέσεων εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων»
Η Λειτουργός του Γραφέιου Θέκλα δημητριάδου συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια σε σε Εκπαιδευτικό Εργαστήρι δημόσιων και δημοτικών λειτουργών πρώτης γραμμής της Επαρχίας Λευκωσίας με θέμα «Έγκαιρος εντοπισμός και παραπομπή υποθέσεων εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων».

Το Εργαστήρι διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Ιουλίου 2017 στο κτίριο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Wordprogramma.doc