Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρέμβαση του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε διεθνές σεμινάριο για την εμπορία προσώπων


Παρέμβαση του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε διεθνές σεμινάριο για την εμπορία προσώπων
Ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχε με παρέμβαση και συντονισμό στο International Civil Society Exchange & Networking Seminar on Trafficking in Human Beings, το οποίο διοργανώθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΚΙΣΑ, σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Turkish Cypriot Human Rights Foundation και με τη στήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Κύπρο. Στο σεμινάριο συμμετείχε, επίσης, η Λειτουργός της Αρχής Θέκλα Δημητριάδου.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη, ανανέωση και ενδυνάμωση της δικτύωσης, των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, και στις δύο πλευρές στην Κύπρο. Απώτερος σκοπός του σεμιναρίου ήταν η προώθηση μιας πιο συστηματικής, σφαιρικής και αποτελεσματικής προστασίας και στήριξης των θυμάτων καθώς και η καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας στην Κύπρο αλλά και στις χώρες προέλευσης.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 21 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013 στο χώρο του Cyprus Community Media Center (CCMC) και στο κτίριο της ΚΙΣΑ.