Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Γνωστικά αντικείμενα της νέας προσέγγισης αστυνόμευσης»


Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Γνωστικά αντικείμενα της νέας προσέγγισης αστυνόμευσης»
Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου, παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Γνωστικά αντικείμενα της νέας προσέγγισης αστυνόμευσης», στα πλαίσια προγράμματος Αστυνομικών.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018, στην Αστυνομική Ακαδημία.